تحلیل تنش شاتون یک خودرو با استفاده از روش المان محدود

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME09_054

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

شاتون به عنوان یک عضو منتقل کننده نیرو در یک موتور احتراق داخلی دارای پیچیده ترین حالت حرکتی است. بهطوریکه حرکت خطی پیستون را به حرکت دورانی میل لنگ تبدیل می کند. در ین مقاله ابتدا شاتون به وسیلهتکنیکهای مدلسازی، مدل شده است، تمامی کمانها، برشها، و منحنی ها به خصوص در نقاط حساس به دقت مدل شدهاند سپس روش المان محدود برای تحلیل تنش بکار رفته است . برای مدلسازی قطعه از نرم افزار MechanicalDesktop و برای تحلیل المان محدود از نرم افزار Ansys استفاده شده است.

Authors

مهدی اخلاقی

دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمود شاکری

استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی مجیدپور

شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو