نقش مدیریت کارآمد سازمان ها در توسعه کارآفرینی و ارتقای مهارت های فردی کارکنان سازمان ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN07_025

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

هدف تحقیق بررسی نقش مدیریت کارآمد سازمان ها در توسعه کارآفرینی و ارتقای مهارت های فردی کارکنان سازمان ها است.این پژوهش به لحاظ هدف جزءتحقیقات کاربردی است که با روش کتابخانه ای (مروری) انجام گرفته است. مدیریت کارآمدسازمانها در توسعه کارآفرینی به عنوان یک مسئولیت اساسی در جهت پیشرفت و رشد سازمانها برشمرده میشود. در هنگامتوسعه کارآفرینی، مدیران نقش حیاتی دارند و باید استراتژی ها و راهبردهایی را پیاده سازی کنند که به کارآفرینان این امکان رابدهند تا ایده های خلاقانه خود را راه اندازی و تبدیل به محصولات یا خدمات موثر کنند. مدیریت کارآمد سازمانها در توسعهکارآفرینی نقش بسیار مهمی دارد. این نقش شامل تعیین استراتژی های کارآفرینی، ایجاد فرهنگ کارآفرینی، توسعه مهارت هایکارآفرینی، ایجاد زمینه های نوآورانه، تشویق و پاداش کارآفرینی، و تسهیل و پشتیبانی از فرآیند کارآفرینی می شود . مدیران باتعیین استراتژی های کارآفرینی، می توانند زمینه های موفقیت کارآفرینی را بهبود بخشند. ایجاد زمینه های نوآورانه از طریق فراهمکردن محیطی مناسب نیز بسیار مهم است. مدیران باید فضایی را فراهم کنند که کارکنان بتوانند ایده های خود را ارائه داده وآنها را به عملیات موفق تبدیل کنند . تشویق و پاداش همچنین نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دارد. مدیران باید ایده ها وفعالیتهای کارآفرینانه را تشویق کرده و به کارکنان پاداش های مناسب ارائه دهند . در نهایت، تسهیل و پشتیبانی از فرآیندکارآفرینی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیران باید با ارائه منابع مالی، فنی و سازمانی، فرآیند کارآفرینی را تسهیل وترویج دهند.

Authors

مجتبی حقیقی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان، کرمان، ایران

مهدیه عباس زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سیرجان، کرمان، ایران