وضعیت زنان عربستان پیش از ظهور اسلام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 441

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI06_038

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

در طول تاریخ هر یک از نویسندگان تعابیر متفاوتی از وضعیت زنان در آن زمان داشته اند برخی از آنها معتقد بودند که زنان بهعنوان برده بودند و عملا هیچ جایگاهی در دنیای عربها نداشتند آنها توسط پدران و مادران خود به مبلغ مشخصی به زور فروختهمی شدند، شوهر می توانست به میل خود زن را مجدد بفروشد و زنان از مالکیت یا ارث حق کمی داشتند یا هیچ حقی نداشتند وبرخی دیگر نیز به این نکته اشاره کردند که وضعیت آنان بسیار تاسف بار بوده و دختران را زنده به گور می کردند ،چند همسری وجودداشته و مسائلی این چنین .زن در دوره جاهلیت از حقوق و مزایای بسیارکمی برخوردار بود و جامعه عرب برای زن استقلالی در زندگی قائل نبود و حرمت وشرافتی برای او جز حرمت و شرافت خانواده نمی شناخت. شرایط و وضعیت زنان در دوران جاهلیت نشان می دهد که اسلام بستریرا فراهم کرد تا زن به عنوان یک عنصر بی اختیار به یک عنصر پرارزش و نقش آفرین تبدیل شود. خدای بزرگ، علی رغم ستمپیشگانی که زن را تحقیر کرده اند، استعداد و نبوغ ذاتی او را در جهات و ابعاد متعدد متذکر شد و با کلام محبت آمیز در قرآن کریممقام و شان انسانی را به تصویر کشید. از ظهور اسلام نقش زن در حوزه های فردی، اجتماعی و ... پر رنگ تر شد و اسلام به بهترینوجه حریت و استقلال را به زن عطا کرد و شان و منزلت و جایگاه واقعی او را که تا آن روز شناخته نشده بود به او اعطا کرد در مقالهحاضر به واکاوی اوضاع زنان پیش از ظهور اسلام در چند حوزه می پردازیم.

Keywords:

زنان عربستان , پیش از اسلام , اوضاع اقتصادی و اجتماعی , اوضاع سیاسی و عقیدتی , پوشش و شرایط ازدواج

Authors

سید حسن فلسفی طلب

دکترای فلسفه ،ایران

یلدا صادقی خراشاد

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران

نادیا گرگیچ

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران

فائزه نورا

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زاهدان ،زاهدان ،ایران