بررسی خوردن صبحانه و یادگیری بهتر دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 195

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI06_039

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی نقش خوردن صبحانه بر یادگیری بهتر دانش آموزان ابتدایی می باشد. صبحانه برای یادگیری بهتردانش آموزان ابتدایی بسیار مهم است. خوردن صبحانه به عنوان یکی از عادات بهداشتی مهم برای سلامتی و رفاه جسمی وذهنی، برای دانش آموزان ابتدایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تاثیر فراوانی بر یادگیری آنان داشته باشد. خوردن صبحانهبه دانش آموزان کمک می کند تا تمرکز و توجه بهتری در طول روز داشته باشند. پژوهش ها نشان می دهند که خوردن صبحانهقبل از شروع کار، بهبود قابل توجهی در عملکرد شناختی، مانند توجه، حافظه و فرآیند تفکر را به همراه دارد . خوردن صبحانهبه دانش آموزان کمک می کند تا انرژی و قدرت فکر بهتری داشته باشند. غذاهایی که در صبحانه مصرف می شوند، از جمله مقدارمناسب پروتئین، کربوهیدرات و چربی های سالم هستند که برای حفظ سلامتی دانش آموزان بسیار مهم هستند . خوردن صبحانهمی تواند خلاقیت دانش آموزان را نیز افزایش دهد. مطالعات نشان داده اند که خوردن صبحانه قبل از شروع کار، به خلاقیت ونوآوری کمک می کند . خوردن صبحانه به دانشآموزان کمک می کند تا رفتار و روابط اجتماعی بهتری داشته باشند. این به دلیلاین است که خوردن صبحانه به دانشآموزان کمک میکند از سطح قند خون بالایی که ممکن است شرایط رفتاری نامساعدیرا ایجاد کند، جلوگیری کنند .

Authors

صبا اسحاقی

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران

شیما آذری

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران.

الهه حیدری

دانشجو کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،شهید باهنر شهرکرد، ایران.

محمد نیکخواه

هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان