بررسی ربا از دیدگاه اسلام و تاثیر آن در اقتصاد جوامع

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI06_042

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

این مقاله موضوع ربا و حرمت آن را از منظر اسلام بررسی می کند. ربا به معنای گرفتن مال بیشتر از مال مساوی است که در قرآنو روایات محرم شده است. ربا نقش منفی در اقتصاد اسلامی و سیستم پولی و بانکی دارد و باعث ستم، ظلم، بی برکتی و خشم خداوندمی شود. این تحقیق انواع، پیشینه، فلسفه و عواقب ربا را مورد توجه قرار می دهد و راهکارها و پیش نیازهایی برای جلوگیری از رباارائه می دهد

Keywords:

ربا , اقتصاد اسلامی , سیستم پولی و بانکی , حرمت , قرآن , روایات

Authors

علیرضا معینی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

علیرضا غریب شاهیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران