بکارگیری مدل تعالی مدیریت در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB07_057

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

مدارس با توجه به مسئولیتی که بردوش دارند لازم است تا بیش از پیش کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی خود را کنترل کرده و به ارتقاء آن بی اندیشند. بنابراین ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان ها و تشخیص نقاط ضعف نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی نهایی استراتژیک ایجاد نماید، بی شاز هر زمان دیگر احساس می شود. به همین دلیل تلاش زیادی که توسط صاحبنظران کیفیت و بهره وری صورت پذیرفت، الگوهای مختلفی با عنوان مدل های تعالی سازمانی ا یجاد شدند. مدیران مدارس متعالی (رهبران آموزشی) ماموریت و دورنمای مدرسه خود را با مشارکت موثر و همفکری دیگر کارکنان از طریق استراتژی متمرکز بر اهداف سند تحول بنیادین و منافع ذینفعان (کارکنان، دانش آموزان، اولیاء) محقق می سازند. این مدارس در تدوین استراتژی از اطلاعات و شواهد موجود در خصوص شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... دانش آموزان و همچنین گزارشات پیشرفت تحصیلی- تربیتی آنان به عنوان دروندادها به طور گسترده و مناسب استفاده می نمایند و ذینفعان را از ارزش ها، رسالت ها و اهداف مدرسه آگاه می سازند.

Authors

فضه تقی نژاد

معلم آموزش و پرورش