بررسی میزان تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری منابع انسانی در حوزه احداث مترو شهر تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD10_025

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات ۱(IT) به نحو گسترده ای در مهندسی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته ودر ارتقای صنعت ساختمان و افزایش بهره وری در این صنعت، تاثیر قابل توجهی داشته است. پژوهش حاضر جهت انجام مطالعات کاربرد فناوری اطلاعات تهیه شده است. هدف از این تحقیق، برسی میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات در میزان بهره وری منابع انسانی پروژه های مهم زیر ساختی می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت و ۲۹ سوال و در دو گروه فناوری اطلاعات و بهره وری منابع انسانی تهیه و برای تعدادی از عوامل اجرائی پروژه ی متروی شهر تهران ارسال شد. بدین ترتیب، دوازده سوال کلیدی مربوط به فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در صنعت ساخت و در تیم ساخت و هفده سوال در زمینه بهره وری منابع انسانی طراحی شد. نتایج حاصله، میزان موافقت هر یک از عوامل شرکت پیمانکار نظیر: مدیر پروژه،مدیر عامل، مدیر فنی، سرپرست کارگاه و سایر عوامل اجرایی در پروژه با اثرگذاری استفاده از ابزارها یا روش هایی از فناوری اطلاعات در بهره وری منابع انسانی را نشان می دهد.

Keywords:

فناوری اطلاعات , بهره وری , منابع انسانی , بهره وری منابع انسانی

Authors

اباصلت خراسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدتقی نظرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فائزه سروش نیک

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی