بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت آبخوان کاشان، عمق سنگ کف، ضخامت لایه اشباع آبخوان، مرز آب شور و بررسی نفوذپذیری رسوبات دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه است. در این مطالعه، به منظور بررسی وضعیت آبخوان به روش ژئوالکتریک، از ۴۱ پروفیل عرضی و یک پروفیل طولی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده و با استفاده از نرم افزار  Arc GIS نقاط برداشت شده به صورت نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهری برای خطوط جریان ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ متر، نقشه های هم ارتفاع مطلق سنگ کف، هم ضخامت آبرفت و مرز آب شور با توجه به کیفیت نسبی آب های زیرزمینی ترسیم شدند. سپس برای همه پروفیل ها، شبه مقاطع ترسیم شد. در نهایت، نتایج نشان داد که وضعیت کیفی آبخوان تنها در بخش های غربی، جنوب غربی و تا حدودی شمال غرب، پذیرفتنی است و سایر نقاط با کاهش کیفیت آب مواجه هستند. همچنین نتایج حاصل از رسم نقشه مرز آب شور نشان داد که به دلیل شیب هیدرولیکی، نیمه شرقی آبخوان دارای آب لب شور تا شور است و تغییر شیب هیدرولیکی، موجب پیشروی شوری در آبخوان، به ویژه در قسمت شمال شرق شده است.

Authors

محمد میرزاوند

دانشگاه کاشان

رضا قضاوی

دانشگاه کاشان

سید جواد ساداتی نژاد

دانشگاه کاشان

هدی قاسمیه

دانشگاه کاشان

عباسعلی ولی

دانشگاه کاشان