آقای دکتر Reza Ghazavi

Dr. Reza Ghazavi

دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315883)

48
42
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers