تاثیر تکانه های ارزی بر روی توزیع درآمد در ایران: رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 45 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-14-27_002

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و به عنوان حلقه واسط بین اقتصاد داخلی و خارجی و در ارتباط با قیمتهای داخلی؛ اثرات مستقیمی بر قیمت های صادراتی و وارداتی دارد و از این طریق متغیرهایی نظیر درآمد، مخارج مصرفی خانوار و توزیع درآمد خانوار را با تغییرات قابل ملاحظهای همراه می سازد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر است؛ بدین منظور، پایه های آماری مدل فوق بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس بنا نهاده شده و فرآیند تصریح معادلات و بستن مدل فوق نیز به صورت تعادلی و بر اساس مدل لافگرن تغییر و بسط داده شده است. در این راستا، ابتدا ناهمگنی خانوارها بر اساس پارامترهای تابع تقاضای مستخرج از تابع مطلوبیت استون گری بررسی شده و در مرحله بعد با واردکردن تکانه ارزی به مدل به میزان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد، اثرات شوک ارزی بر توزیع درآمد خانوارها به تفکیک دهکهای درآمدی شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده در این پژوهش، بیان گر آن است که افزایش نرخ ارز از ۱۰ به ۳۰ درصد، موجب کاهش متوسط مصرف حقیقی در دهک های درآمدی شهری از ۴.۹۴ درصد به ۱.۷۶ درصد و در دهک های درآمدی روستایی از ۴.۵۷ درصد به ۱.۱۵ درصد می شود و این تاثیر در خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده که این امر، عاملی در جهت افزایش شاخص ضریب جینی در کشور بوده است.

Keywords:

رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر , نرخ ارز , توزیع درآمد , ماتریس حسابداری اجتماعی

Authors

ذبیح اله فلاحتی

دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

منصور خلیلی عراقی

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

سجاد برخورداری دورباش

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

محسن مهرآرا

استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alavi Razavi, S. Ya. Shahbazi, N. & Ahadi, M. H. ...
 • Apergis, N. & Cooray, A. (۲۰۱۸). "Asymmetric Real Exchange Rates ...
 • Aye, G. C. & Harris, L. (۲۰۱۹). "The Effect of ...
 • Bahmani-Oskooee, M. & Motavallizadeh-Ardakani, A. (۲۰۱۷). "On the Value of ...
 • Bahmani-Oskooee, M. Goswami, G. G. & Mebratu, S. (۲۰۰۶). "Black ...
 • De Boer, P. (۲۰۰۹). "Modeling Household Behavior in a CGE ...
 • Ebrahimi, M. Memipour, S. & Movahedi, S. F. (۲۰۱۹). "Study ...
 • Farahmand, Sh. (۲۰۲۰). Income Distribution, Encyclopedia of Economics ...
 • Feizi, R. Amidi, S. Ahmadzadeh, K. & Javaheri, B. (۲۰۲۱). ...
 • Fouladi, M. (۲۰۱۲). "Investigating the Effect of Exchange Rate Changes ...
 • Gnangnon, S. K. (۲۰۲۱). "Exchange Rate Pressure, Fiscal Redistribution and ...
 • Hassanzadeh, M. Sadeghi, H. Yousefi, A. Sahabi, B. & Ghanbari, ...
 • Iyke, B. N. & Ho, S. Y. (۲۰۱۸). "Real Exchange ...
 • Jalaei, S. A. Nejati, M. & Bagheri F. (۲۰۱۶). "Investigating ...
 • Khiabani, N. & Mazaheri Marbari, M. (۲۰۱۶) "Investigating the Effect ...
 • Khosroshahi, M. (۲۰۱۵). "Familiarity with General Equilibrium Models that can ...
 • Khosroshahi, M. (۲۰۱۵). "Methods of Model Closure in Computable General ...
 • Lal Khezri, H. & Jafari Samimi, A. (۲۰۲۱). "The Asymmetric ...
 • Lofgren, H. Harris, R. L. & Robinson, S. (۲۰۰۲). A ...
 • Naderi, P. Saadat, R. & Soltaninejad H. (۲۰۲۰). "Investigating the ...
 • Rezaei, A. Raispur, A. Zayandeh Roudi, M. & Jalaei, S. ...
 • Ribeiro, R. S. McCombie, J. S. & Lima, G. T. ...
 • Sameti, M. & Izadi, S. (۲۰۱۴). "The Effect of Inflation ...
 • Sarlab, M. (۲۰۱۸). "The Effect of Exchange Rate Increase on ...
 • Sediq Mohammadi, M. F. Najafizadeh, S. & Hassanzadeh, S. A. ...
 • Senay, O. & Sutherland, A. (۲۰۰۷). "Foreign Money Shocks and ...
 • Statistics Center of Iran (۲۰۲۱). Income Distribution Report in Iran ...
 • Tayebi, S. K. & Sadeghi, A. R. (۲۰۱۸). "The Effects ...
 • Tille, C. (۲۰۰۶). "On the Distributional Effects of Exchange Rate ...
 • Umaru, H. Aguda, N. A. & Davies, N. O. (۲۰۱۸). ...
 • Woldie, G. A. & Siddig, K. (۲۰۱۹). "Macroeconomic and Distributional ...
 • Yilmazkuday, H. (۲۰۲۰). "Unequal Exchange Rate Pass-Through across Income Groups". ...
 • Zamanzadeh, H. & Al-Hosseini, S. (۲۰۱۲). Iran's Economy in the ...
 • Zaroki, Sh. Yousefi, A. & Mehri, Y. (۲۰۲۰). "Effect of ...
 • نمایش کامل مراجع