ساخت افزایشی کامپوزیت /Fe۵۷۵۴Al با روش اصطکاکی تلاطمی

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI24_053

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد آلیاژهای آلومینیوم سری پنج هزار نظیر نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگی و عدم امکان رسوب سختی این دسته از آلیاژها، کامپوزیت سازی این آلیاژها مورد توجه قرار گرفته است . از این رو ساخت افزایشی اصطکاکی تلاطمی که یک روش نوین لایه کاری ورق با توان عملیاتی بالا و نداشتن معایب دیگر روشهای ساخت افزایشی برای دستیابی به طرحهای پیچیده مطرح شده است در. این پژوهش هدف نهایی ساخت کامپوزیت درجای زمینه آلومینیومی ۵۷۵۴ با استفاده از پودر آهن به روش ساخت افزایشی اصطکاکی تلاطمی برای دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب مدنظر است و برای رفع چالش های موجود که مهم ترین آن توزیع بهینه ذرات تقویت کننده و وابستگی خواص حاصل در نتیجه ی آن است ، تاثیر متغیر تعداد پاس بین لایه ای بررسی خواهد شد که مشاهده شد که با افزایش تعداد پاس از یک به سه توزیع پودر تقویت کننده بصورت بهتر و متقارنتر اتفاق افتاده و از میزان آگلومره ذرات بطور چشمگیری کاسته شده است و نسبت به انجام فرایند با یک پاس که نه تنها باعث بهبود خواص نشده است ، منجر به بهبود خواص مکانیکی نسبت به فلز پایه شده است . همچنین ترکیبات بین فلزی Fe Alو Fe Al که منجر به تولید کامپوزیت درجا می شود، توسط آنالیزهای ساختاری شناسایی شده است .

Authors

امیرحسین نصراللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

مجتبی موحدی

دانشیار و عضو هیات علمی ، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف