تعیین توابع شکست و انتخاب آسیای خودشکن چغارت با استفاده از آزمایشات شکست تک ذره و نرم افزار JKSimMet

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT02_004

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

در مدل سازی سیستم های خردایش، چند پدیده اساسی باید توصیف شوند. این پدیده ها شامل توصیف انتقال جرم در آسیا یا زمان ماند، توزیع اندازه قطعات پس از شکسته شدن یا تابع شکست و سینتیک عملیات خردایش یا تابع انتخاب میباشد. روشهای مختلفی برای تعیین تابع شکست کانسنگ ها وجود دارد. به طور کلی این روشها را میتوان به سه گروه روشهای مبتنی بر آزمایشات شکست تک ذره، آسیاکردن نمونه به وسیله آسیای گلوله ای و روشهای محاسبات برگشتی طبقه بندی نمود. در این پژوهش پس از تهیه نمونه های معرف بار اولیه کارخانه فراوری چغارت و تقسیم بندی به فراکسیون های مختلف، تابع شکست و پارامترهای مرتبط با آن به روش آزمایشات شکست تک ذره محاسبه شد. سپس در نرم افزار JKSimMet با استفاده از مدل نرخ متغییرآسیای نیمه خودشکن چغارت مدلسازی و در نهایت تابع انتخاب محاسبه گردید.

Keywords:

تابع شکست , آزمایشات شکست تک ذره , نرم افزار JKSimMet , چغارت

Authors

محمد رنجبربافقی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد

علی دهقانی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد

محمدمهدی خسروی راد

دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد بافق