واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر تبیین بدبینی سازمانی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MR-17-63_002

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی بر تبیین بدبینی سازمانی به عنوان چالش رفتاری در دانشگاه های پیام نور استان گیلان می­باشد. پژوهش حاضر از حیث روش؛ کمی، با منطق قیاسی می باشد و از حیث هدف، کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش، مراکز دانشگاه پیام نور در استان گیلان به تعداد۲۳ مرکز انتخاب شدند که در مجموع تعداد منابع انسانی ( اساتید هیات علمی و کارکنان اداری) ۵۸۸ نفر بوده و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۲۲۰ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه پژوهشگر ­ساخته می باشد.که پرسش نامه مورد استفاده از مطالعه اکتشافی به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش میانگین، انحراف معیار در بخش آمار توصیفی توسط نرم افزار آماری SPSS۲۳ و در بخش آمار استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Smart PLS۳ بهره گرفته شده است. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که عوامل ساختاری، مراوده ای و کارکردی سرمایه اجتماعی بر بدبینی سازمانی تاثیر گذار بوده و و آنرا تببین می کند و همچنین در بین عوامل شناسایی شده بیشترین شدت مربوط به مولفه ی  مراوده ای، با میزان ضریب تاثیر ۶۷۲/۰- و بار عاملی ۸۴۰/۰ می باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر نشان ­دهنده­ ی این اهم است که با ارتقای روابط و افزایش مراودات در میان کارکنان و اساتید و حمایت مدیریت از چنین ارتباطی، زمینه بروز بدبینی تا حد زیادی کاهش می یابد. بر این اساس، از حیث کاربرد، می توان ادعا نمود که با تکیه بر عناصر سه گانه سرمایه اجتماعی می شود میزان بدبینی سازمانی را در دانشگاه پیام نور استان گیلان کاهش داد. همچنین از حیث نوآوری پژوهشی داخلی با چنین مضمونی در کشور از منظر موضوعی و مکانی دیده نشده است.

Authors

شبنم زرجو

دانشجوی دکتری گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران.

علی اصغر پورعزت

استاد، گروه خط مشی گذاری و اداره امور عمومی، دانشکدگان مدیریت، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابع فارسیآریانی قیزقاپان، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ خالق خواه، علی ...
 • افشانی، سیدعلیرضا؛ کبریایی، شیوا. (۱۳۹۹). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ...
 • امیرخانی، طیبه؛ پورعزت، علی اصغر. (۱۳۸۷). تاملی بر امکان توسعه ...
 • رستگار، عباسعلی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند؛ جباری، اقبال. (۱۳۹۸). تاملی ...
 • زارعی متین، حسن؛ شمسی، فاطمه؛ ادیب زاده، مرضیه. (۱۳۹۶). سرمایه ...
 • زرجو، شبنم؛ پورعزت، علی اصغر. (۱۴۰۱). شناسایی و کشف عوامل ...
 • زرجو، شبنم؛ پورعزت، علی اصغر. (۱۴۰۲). ارائه الگوی توسعه سرمایه ...
 • زرجو، شبنم. (۱۳۹۹)، شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی با ...
 • الگوی بدبینی سازمانی در دانشگاه ها [مقاله ژورنالی]
 • صالحی صدقیانی، جمشید؛ کرمی، حامد؛ قربانی پاجی، عقیل. (۱۳۹۸). تاثیر ...
 • مرادی، مرتضی؛ جلیلیان، حمیدرضا. (۱۳۹۵). عوامل موثر بر بدبینی نسبت ...
 • میرزایی، وحید؛ رحیم نیا، فریبرز مرتضوی، سعید؛ شیرازی، علی. (۱۳۹۷). ...
 • یزدان شناس, مهدی. (۱۳۹۵). نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در ...
 • ReferencesAmirkhani, T., & Pourezat, A.A. (۲۰۰۸). A Survey of the ...
 • Boz Semerci, A. (۲۰۲۰). Roles of Employees' Social Capital in ...
 • Liu, X., Wang, Q., Liu, S., Liu, B., Kong, F., ...
 • Mirzaei, Rahimnia, F., Mortazavi, S., & Shirazi, A. (۲۰۱۸). Nurses' ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۳۶۱۱۶۲. (In persian) ...
 • Moradi, M., & Jalilian, H. (۲۰۱۶). Review of Causes and ...
 • Nafei, W. (۲۰۱۵). The role of psychological capital on job ...
 • Nafei ,WA. Kaifi ,BA. (۲۰۱۳). The Impact of Organizational Cynicism ...
 • Nwanzu, C. L., & Babalola, S. S. (۲۰۱۹). Examining psychological ...
 • Ozgun Tarim, Ayse H Selim Zaim, , Mehves, Dursun Delen. ...
 • Rastegar, A., Bagheri Garbollagh, H., & Jabari, E. (۲۰۱۹). Reflection ...
 • Rose, A., Duschinsky, R. and Macnaughton, J. (۲۰۱۷), “Cynicism as ...
 • Salehi Sadeghiani, J., Karami, H., & Ghorbani Paji, A. (۲۰۱۹). ...
 • shekarriz, J., Nasr Esfehani, A., & Safari, A. (۲۰۲۱). A ...
 • Sungur, C., Özer, Ö., Saygili, M., & Uğurluoğlu, Ö. (۲۰۱۹). ...
 • Taştan, S., Küçük, B.A., & Işiaçik, S. (۲۰۲۰). Towards Enhancing ...
 • Ko, M.C. & Campbell, J.W. (۲۰۲۱), "Social capital, person-organization fit and cynicism: a ...
 • Woo, A., Joh, K., & Yu, C. Y. (۲۰۲۳). Making ...
 • yazdanshenas, M. (۲۰۱۷). Role of Positive Organizational Behavior in the ...
 • Zarei Matin, H., & Shamsi, F., & Adibzadeh, M. (۲۰۱۷). ...
 • Zarjou, S., & Pourezzat, A. A. (۲۰۲۲). Identify and discover ...
 • Zarjou, S., & Pourezzat, A. A. (۲۰۲۳). Presenting the model ...
 • Zarjou, Sh. (۲۰۲۰), Identifying factors on organizational pessimism based on ...
 • Zhang, W. (۲۰۲۲). Social capital, income and subjective well-being: evidence ...
 • Zou, T., Su, Y., & Wang, Y. (۲۰۱۸). Examining relationships ...
 • نمایش کامل مراجع