انتخاب ناحیه مناسب برای ادامه عملیات اکتشاف در معدن مس سرچشمه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_135

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

اکتشاف معادن شامل چهار مرحله بی خوبی اکتشاف مقدماتی اکتشاف تفضیلی و اکتشاف تکمیلی حین استخراج است. در مرحله پی جویی بعد از بررسی اطلاعات موجود محدوده اکتشافی و برداشتهای اولیه بر اساس یک بررسی فنی و اقتصادی امکان سنجی ورود به مرحله اکتشاف مقدماتی صورت میگیرد. برای شروع مرحله پی جویی در مورد کانسار معدنی باید ابتدا ظرفیت کلی منطقه برای تشکیل مقدار قابل توجه ماده معدنی که دارای ارزش اقتصادی است مشخص شود به صورت معمول این ظرفیت یابی بر اساس دانش و تجربه بالای زمین شناسان و مهندسین معدن صورت می گیرد. لذا این مرحله از اکتشاف مستلزم صرف هزینه هایی با ریسک بالاست و روشهایی که بتواند هزینه را کاهش داده و یا از عدم قطعیت های موجود بکاهد مورد توجه هستند. تاکنون روشهای مختلفی برای انتخاب ناحیه مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی معادن، با استفاده از عوامل گوناگونی ارائه شده است که در بیشتر موارد عوامل موثر با اولویت یکسان در نظر گرفته شده اند. از این رو سعی شده است از روش ELECTRE به عنوان یکی از مهمترین روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای امتیازدهی به اولویتهای اکتشافی در محدوده جنوب و جنوب شرق مس سرچشمه با استفاده از اطلاعات لایه های اکتشافی دورسنجی زمین شناسی ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و ساختاری استفاده شود. در نهایت مشاهده شد که از ۲۰ محدوده مورد مطالعه محدوده دره زار از اولویت بیشتری برای ورود به مرحله بعدی اکتشاف نسبت به سایر مناطق برخوردار است.

Keywords:

انتخاب ناحیه مناسب عملیات اکتشاف معدن روش تصمیم گیری چند معیاره اهمیت نسبی معیارها , ELECTRE

Authors

محمد حیاتی

دانشگاه لرستان خرم آباد استادیارگروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی

سیدمحمدرضا آب روشن

دانشگاه کاشان کاشان دانشجوی دکتری مکانیک سنگ