بررسی موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری (مورد: شهر گرگان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_046

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

صنعت توریسم به عنوان صنعتی سریع الرشد، پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورها را به خود اختصاص داده است . در عین حال، موفقیت در این صنعت نیازمند شناخت موانع و چالش های پیش روی آن برای مقابله با موانع پیشرفت این صنعت می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و چالش های مرتبط با مدیریت و توسعه پایدار گردشگری در شهر گرگان انجام شده است . برای این منظور، پس از شناخت دقیق منطقه ، پرسشنامه ای حاوی سوالات مرتبط با موانع و چالش های توسعه گردشگری و با طیف لیکرت تهیه و در اختیار متخصصین قرار گرفت . سپس ، نتایج حاصل از پرسشنامه ها تحلیل و وزندهی گردید. مطابق نتایج ، معیار پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات خدماتی ، عدم وجود تفریحات و سرگرمی های متنوع برای گردشگران و عدم وجود تضمین برای پایداری سرمایه گذاری در این صنعت مهم ترین مهم ترین چالش های مرتبط با توسعه گردشگری در منطقه است . در این پژوهش ، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود و مدیریت پایدار و موفق گردشگری در این منطقه ارائه گردید.

Keywords:

Authors

سمیه گلدوی

استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، مرکز آموزش عالی کاشمر،

جعفر میرکتولی

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان

مرجان محمدزاده

دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سیدحامد میرکریمی

دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان