تبیین مولفه های گردشگری خلاق در شهر ایرانی - اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1152

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه شهرهای ایرانی اسلامی برای حرکت در مسیر پایداری نیازمند رویکردهای جدیدی همچون گردشگری خلاق بر مبنای ظرفیت های موجود در آنها است . به عبارتی می تواند گفت در چارچوب گردشگری خلاق بسیاری از ظرفیت های پنهان شهر به سمت رشد و شکوفایی سوق پیدا می کند، لذا توجه به گردشگری خلاق جهت شکل گیری گردشگری پایدار در شهرهای ایرانی اسلامی امری ضروری است . در این راستا پژوهش حاضر بر آن است به تبیین مولفه های گردشگری خلاق در شهر ایرانی اسلامی بپردازد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، نتایج پژوهش نشان می دهد که خلاقیت های فرهنگی و هنری ، طراحی و معماری ، مذهبی و ادبی ، تاریخی و دفاع مقدس، آموزشی ، اکولوژیک ، اقتصادی و ارتباطی از مهم ترین مولفه های گردشگری خلاق در شهر ایرانی اسلامی به شمار می روند که برنامه ریزی در این زمینه می تواند بستر شکل گیری گردشگری پایدار در آن را رقم بزند.

Authors

ابوذر وفایی

استادیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

کامران دولتیاریان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران