دانش آموزان حلقه ی مفقوده ی آموزش حراست و حفاظت از محیط زیست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0834

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقاله ی حاضر به بررسی یکی از راهکار های حفاظت از محیط زیست ، یعنی آموزش و ایجاد آگاهی ، می پردازد. هدف این مقاله ، نشان دادن نقش و رسالت خطیر وزارت آموزش و پرورش در آموزش حفظ و حراست از محیط زیست است . کودکان امروز ، نسل آتی کشورمان را می سازند. با آموزش صحیح به آن ها می توان به توسعه ی پایدار رسید. در این مقاله که به روش مروری تهیه شده است ، سعی بر آن شده تا به بررسی این مهم ، یعنی آموزش و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه ی حفاظت از محیط زیست که منجر به توسعه ی پایدار خواهد شد ، بپردازیم . فرجام این مقاله به بررسی اقدامات موثر به منظور آموزش حفاظت از محیط زیست و داشتن برنامه های جامع برای حفاظت از محیط زیست در نظام آموزشی ایران می پردازد و به پرورش معلمان با توانایی های بالا برای آموزش کودکان ، تاکید می کند.

Authors

محمد صادقی مقدم

دبیر آموزش و پرورش

جواد صبوری

دبیر آموزش و پرورش

احمد قربان پور

دبیر آموزش و پرورش

علیرضا مهمان دوست

دبیر آموزش و پرورش