بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس با قابلیت درمان آلرژی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,433

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIBIOTECH03_131

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1392

Abstract:

امروزه با افزایش شیوع بیماریهای آلرژیک، ارائه مولکولهای نوترکیب فعال به سطوح مخاطی توسط باکتریهای اسید لاکتیک، از روشهای نوین ایمونوتراپی محسوب می گردد. از آنجا که حفظ برخی ویژگیهای باکتریهای نوترکیب منجر به حفظ اثربخشی آنها در درمان می شود، در این تحقیق ویژگیهای مورد نظر در دو باکتری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا پس از تولید باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس با قابلیت بیان آلرژن گرده گیاه سلمه 2 che a منحنی رشد هر دو رسم شده و سپس آزمونهای مقاومت به pH 2 ، 2/5 ، 3 ، 4 و 5 عصاره صفراوی 0/3 و 2 درصد و سدیم تری کولات 7 ، 14 و 21 میلی مول خصوصیت آبگریزی و چسبندگی به سلولهای اپیتلیال روده 29 HT و مقاومت به شش نوع آنتی بیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. سرعت رشد باکتری نوترکیب کاهش یافته و هر دو باکتری در pH های 4 و 5 بقای کامل داشتند درحالیکه زنده مانیشان در pH برابر 3 ، 2/5 و 2 به ترتیب 40 ، 70 و 100 درصد کاهش نشان داد. رشد هر دو باکتری در حضور عصاره صفراوی کاهش یافته و در غلظت 0/3% بین دو باکتری اختلاف معنی داری مشاهده شد. با افزایش غلظت سدیم تری کولات میزان رشد و بقا افزایش پیدا کرده و در تمامی غلظتها میزان رشد در باکتری نوترکیب نسبت به باکتری طبیعی کاهش معنی داری نشان داد. دو باکتری از نظر خصوصیت آبگریزی، چسبندگی باکتری به سلولهای اپیتلیال روده و مقاومت به انتی بیوتیکهای مورد سنجش اختلاف معنی داری نداشتند.

Authors

لیلا روزبه نصیرائی

دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردو

فریده طباطبایی

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشه

عبدالرضا وارسته

استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فخری شهیدی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Zhou, J.S., Pillidge, C.J., Gopal, P, K., Gill, H, S..2005. ...
 • .117-122:(2)18 ;1387 تابستان , مجله بیماریهای کود کان ایران 21- ...
 • Ahmadi Afshar, A..1381.Use of Chenopodium , a extract in prick ...
 • Bjorksten, B., Sepp, E., Julge, K., Voor, T., Mikelsaar, M., ...
 • Bousquet, J., Lockey, R., Malling, H.J., 198. Allergen i mmunotherapy ...
 • David Collins, _ and Gibson, G., 1999. Probiotics, prebiotics, and ...
 • Detmer, A., and Glenting, J., 2000. Live bacterial vaccines - ...
 • De Smet I., Van Hoorde L. Vande Woestyne M., Christiaens ...
 • Ehrmann M.A., Kurzak P., Bauer J., Vogel R.F. 2002. Charac ...
 • Grangette, C., Muller-Alouf, H., Goudercourt, D., Geoffroy, M.C., Turneer, M., ...
 • Hanniffy, S., Wiedermann, U., Repa, A., Mercenier, A., Daniel, C., ...
 • Kaur, I.P., Chopra, _ Saini A., 2002. Probiotics: potential pharmaceutical ...
 • Li X.J., Yue L.Y., Guan X.F., Qiao S.Y. 2008. The ...
 • Mosavi, T., Asadi, N., Tebiyanian, M.. 2005. Study of Chenopodium ...
 • Moser, S.A., Savage, D.C., 2001. Bile salt hydrolase activity and ...
 • Rosenberg M., Judes H., Weiss E. 1983. Cell surface hydrophobicity ...
 • Robinson, K., Chamberlain, L.M., Schofield, K.M., Wells, J.M. Lepage, R.W, ...
 • SAS Institute, . (2004) SAS/STAT User' s Guide: Statistics. Version ...
 • Schilinger, U., Guigas, C... Heinrich Holzapfel, W. , 2005. _ ...
 • Wohlleben, G., Erb, K.J., 2001. Atopic disorders:a vaccine around the ...
 • نمایش کامل مراجع