سنتز لایه نازک اکسید روی به روش رسوب نشانی الکترواسپری و بررسی خواص فوتولومینسانس آن

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 719

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC08_171

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1392

Abstract:

اکسید روی ZnO)یک ترکیب نیمه هادی با ساختار پا یدار ورتزیت است که بدلیل خواص پیزوالکتریسیته و اثر فوتوالکتر یک دار ای محدوده کاربرد بس یار وسیعی می باشد. روش های رشد لایه ها ی نازکZnO شامل روش های مختلف ی مانند رسوب نشان ی ش یمیایی از فاز بخار، سل ژل، اپ یتکسی اش عه مولکو لی با استفاده از پلاسما، هیدروترمال و غیره می باشد. در این پژوهش نتا یج حاصل از سنتز لا یه ها ی نازک ترانسپارنتاکسید روی بلورین وآمورف به روش بسیار ساده، دما پایین و موثر رسوب نشانی الکترواسپری مورد بررسی قرار گرفته اند. محلول اولیه با استفاده از ن یترات روی و آمون یاک با نسبت مولی 1:1 آماده شدند و بادستگاه رسوب نشانی الکتر واستاتیک بر روی سابستریت شیشه ای که دردمای ° 250 سانتیگراد نگهداری می شود اسپری شدند. جزئیات شرایط مختلف سنتز با استفاده از نیترات روی و آمونیاک به عنوان پیش ماده مورد ارزیابی قرار گرفته اند و مورفولوژی ساختاری وخواص نوری لا یه ها ی نازک بررسی شدند .نتایج پراش پرتو ایکسXRD)نشان دهنده وجود ساختار ورتز یت هگزاگونال در نمون ه های بلورین بود وهیچ گونه پیک مربوط به فاز ناخالصی در آن مشاهده نشد. بررسی سطح نمونه ها توسط م یکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)نشان داد که کاهش غلظت محلول اول یه موجب رس یدن به پوشش هایی با یکنواختی بیشتر و رافنس کمتر می شود. خواص نوری لا یه ها توسط فوتولوم ینسانس بررس ی شدند و مطابق رابطه براگ بند گپ لایه نازک حاصله3/32الکترون ولت محاسبه شد.

Authors

علیرضا حسینمردی

پژوهشگاه مواد و انرژی

نادی شجاعی

پژوهشگاه مواد و انرژی

منصور کیانپورراد

پژوهشگاه مواد و انرژی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • S. Singh, P. Thiyagarajan, K. Mohan Kant, D. Anita, S. ...
 • T. Ivanova, A. Harizanova, T. Koutzarova, B. Vertruyen, "Study of ...
 • S. O'Brien, G. Nolan, M. Copuroglu, A. Hamilton, I. Povey, ...
 • F. Chien, C. Wang, Y. Chan, H. Lin, M. Chen, ...
 • L. vayssieres, _ aqueous approach to advanced metl oxide arrays ...
 • W. Gao and Z. Li, :ZnO thin films produced by ...
 • A. Jaworek, A. T. Sobczyk, "Electro spraying route to n ...
 • B. D. Cullity, Elements of X-ray Diffractions, Ad dison-Wesley _ ...
 • F. Li, Z. Li, F. Jin, "Structural and luminescent properties ...
 • نمایش کامل مراجع