تحلیل پس کمانش تیر چند ترکه با استفاده از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 630

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_363

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

Abstract:

هدف از این تحقیق تحلیل پس کمانش تیر چند ترکه می باشد. به منظور مدل سازی ترک و نرمی ایجاد شده در اثر آن در تیر از فنر پیچشی بدون جرم استفاده می گردد. معادلات حاکم بر مسئله که در دستگاه مختصات مماسی بدست می آیند یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی را تشکیل می دهند که با استفاده از روش عددی المان کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و به یک دستگاه معادلات جبری غیرخطی تبدیل می گردند. برای حل دستگاه معادلات جبری غیرخطی تبدیل می گردند. این حل دستگاه معادلات جبری غیرخطی از روش طول قوس استفاده می شود. تیر با نقص هندسی اولیه در نظر گرفته می شود. در این پژوهش اثر عمق، مکان و تعداد ترک و همچنین افزایش بار بر رفتار پس کمانشی تیر بررسی می گردد. مقایسه نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و روش اجزای محدود نشان دهنده کارایی، دقت روش ارائه شده و زمان کم محاسباتی می باشد.

Keywords:

پس کمانش تیرها , ترک , روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

Authors

پیمان جمشیدی مقدم

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

شاپور مرادی

دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

وحید طواف

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک