راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,298

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHCONF01_236

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

اصطلاح «حکمرانی خوب» که از دهه 1990 به این سو، به طور اساسی مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفته است. حکمرانی خوب در نقطه مقابل حکمرانی بد طرح شده و به اعمال حاکمیت و مدیریت بر مبنای شاخص هایی همچون: تعامل دو سویه حکومت با شهروندان، گروهها و تشکلات اجتماعی و مدنی، مشارکت دادن آنها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، فسادناپذیری حکومت، گسترش عدالت و مانند آن اطلاق می شود. در عصری که شاهد رشد شتابان جمعیت شهری و پیچیده تر شدن شهرها هستیم، اعمال حاکمیت به صورت یک سویه یا صرف نقش آفرینی حکومت و کارگزاران حکومتی برای مدیریت جامعه شهری امروز، کفایت نمی کند، «حکمرانی خوب شهری» نیز اصطلاحی است که در ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب و با همان ویژگی ها و شاخص های فوق، البته در سطح محلی - شهری قابل بررسی و اطلاق است. در دنیای آکنده از ارتباطات و آگاهی های گسترده و پیچیده، فرایندهای یک سویه و غیرمشارکتی حکمرانی، دیگر اهمیتی ندارند لذا حکمرانی خوب شهری بر مبنای حکمرانی مشارکتی بسیار ضرورت یافته است تا پاسخگوی نیازهای متنوع و رشد یابنده جامعه شهری پیچیده گردند. در این مقاله، تلاش شده است که مؤلفه های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی طرح و توضیح داده شوند. دو فرض اصلی در این نوشتار آن است که مدل سیستمی از ظرفیت بالای راهبردی برای تحقق حکمرانی خوب شهری برخوردار است. فرض دوم آن است که در حکمرانی خوب شهری، شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی شهری و شهروندان به عنوان کنشگران منفعل شهری نیستند بلکه بایستی بعنوان شریکان حاکمیت در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری به حساب آورد.

Keywords:

حکمرانی خوب , حکمرانی خوب شهری , نظریه سیستمی , مؤلفه های حکمرانی خوب شهری

Authors

حمید شاکری

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

علی اصغر فدایی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آخوندی، عباس و دیگران.حاکمیت شهری منطقه تهران: چالش‌ها و روندها. ...
 • ارجمندنیا، اصغر.سازمان های غیردولتی، راهبرد مشارکت سازمان یافته.فصلنامه مدیریت شهری. ...
 • انصاری، منصور. دموکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های مخائیل باختین و ...
 • برک پور، ناصر.حکمروایی خوب شهری و نظام اداره شهرها در ...
 • پاداش و دیگران.مولفه‌ها و شاخص‌های حکمروایی شهری.جستارهای شهرسازی. شماره .1386 ...
 • تهرانی، اصغر و اسماعیل تبار، مهدی.چالش های گذار از مدیریت ...
 • جهانبگلو، رامین .حاکمیت و آزادی: درس‌هایی از فلسفه سیاسی مدرن. ...
 • جهانشاهی، محمدحسین .نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمروایی.فصلنامه جستارهای شهرسازی.سال ...
 • حقیقت، صادق. روش‌شناسی علوم سیاسی. چاپ دوم قم: انتشارات دانشگاه ...
 • رضاییان، علی. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها .تهران. .1370 ...
 • سامتی، مرتضی و رنجبر، ‌همایون و محسنی، فضیلت. تحلیل تاثیر ... [مقاله ژورنالی]
 • سردارنیا، ‌خلیل اله.درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی. چاپ اول .تهران:نشر ...
 • سردارنیا، ‌خلیل اله.شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی. ...
 • کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار فروردین ماه 1393 ... [مقاله کنفرانسی]
 • سلطانی فر، محمد.حکمرانی خوب شهری؛ هم نوازی رسانه‌های جمعی شهری ...
 • شاکری، حمید. تاثیر مولفه‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با ...
 • شریفیان ثانی، مریم . سرمایه اجتماعی؛ مفاهیم اصلی و چارچوب ... [مقاله ژورنالی]
 • شریفیان ثانی، مریم. مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری؛ ...
 • شکری، محمد و دیگران.سیستم اطلاعات، پیش نیاز استقرار سازمان الکترونیک؛سازمان ...
 • صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید .تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی ...
 • غفاری نسب، اسفندیار.نقش شهروندی فعال در بهبود کیفیت زندگی شهری.به ...
 • غفاری نسب، اسفندیار.نقش موثر اجتماعات محلی و نهادهای مردم محور ...
 • غفاری، غلامرضا. نقش مردم و مشارکت‌های مردمی در تحقق حکمروایی ...
 • کریمی، علی و پارسا، نداتبیین نظری حکمروایی خوب شهری(تعیین شاخص‌ها ...
 • لاله پور، منیژه .حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای ...
 • میدری، احمد.تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی ...
 • میدری، احمد _ خیرخواهان، جعفر. حکمرانی خوب، ‌بنیاد توسعه.دفتر بررسی‌های ...
 • نجاتی حسینی، سیدمحمود .برنامه ریزی و مدیریت شهری: مسائل نظری ...
 • نیوتون، کنت و ون دث، جان.مبانی سیاست تطبیقی دموکراسی‌های دنیای ...
 • الوانی، سیدمهدی _ قشقایی، فرشته.سا زمان‌ها ی غیردولتی و چالش‌های ...
 • کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار فروردین ماه 1393 ... [مقاله کنفرانسی]
 • Haiki, Liisa. (2007). "Expertise, Representation and he Common Good, Grounds ...
 • Hause, Michaeel & Klausen, Jan.E. (2011). Urban Leadership and Community ...
 • Johanson, I(1 997) .Redefining the Concept of Governance .Conadian Internation ...
 • Johnson, Ronald w. & Minis, Henry (2000), "Approaches to Promoting ...
 • McCarney, P., Halfani, M., Rodriquez, A. (1995). Towards _ understanding ...
 • Poppelaars, Caelesta. (2007). Resources Exchange in Urban Governance on the ...
 • Taylor, P(2000) .UNCHS-the Global campaign for Good urban Governance. Environment ...
 • UNCHS (2000).Norms For Good Urban Governance .www.UNCH, .org. ...
 • UN-HAB ITAT, (2006) the urban governace indlex: _ tool of ...
 • Weiss, G Thomas(2000) .Governance, Good Governance and Global Governance: Ceptual ...
 • نمایش کامل مراجع