لیزراسکنرزمینی : تکنولوژی نوین مهندسی نقشه برداری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 798

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE08_1143

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1393

Abstract:

درسالهای اخیر، استفاده از لیزر اسکنرهای زمینی به دلیل دارابودن مزایایی نظیر اندازهگیری بدون تماس مستقیم با عارضه، دقت بالا، طولهای نسبتاً بلند و سرعت بالای برداشت اطلاعات در کارهای نقشه برداری مرسوم شده است. در این مقاله انواع مختلف لیزراسکنرهای زمینی معرفی وویژگیهای آنها برای به کارگیری در پروژههای اجرایی مد نظر قرار گرفته است. میزان دقت و سطح جزئیات قابل استخراج از دادههای جمع-آوری شده از این دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شیوه بهکارگیری این نوع از دستگاهها در عمل مورد توجه قرار گرفت. انواع مختلف کاربردهای این نوع دستگاهها و نمونههای عملی نشان دهنده قابلیتها و مزایای بسیار زیاد این تکنولوژی برای صرفهجویی در هزینه و زمان پروژه- های مختلف است.

Keywords:

لیزراسکنر زمینی , ابرنقاط , دقت , سطح جزئیات مورد نیاز

Authors

مرتضی حیدری مظفر

دانشجوی دکتری فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مسعود ورشوساز

دانشیارگروه سنجش ازدوروفتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد سعادت سرشت

استادیارگروه نقشه برداری دانشگاه تهران