بررسی فقهی، حقوق مادی زندانیان در فقه امامیه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 906

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCRT01_0579

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

Abstract:

قانون ایران، برای زندانیان دو نوع حقوق مادی و معنوی قائل است ، که در کتاب قانون زندان ها ذکر شده است ، اکثر این حقوق در فقه امامیهبا استفاده از آیات و روایات معصومین(ع) بطور خاص مستند شده است . اما به بعضی از این حقوق در فقه امامیه یا اصلا به آن اشاره نشده استو یا به صورت خاص مورد بحث قرار نگرفته، بلکه در ضمن مباحث دیگر به آن پرداخته شده است لذا ما در این مقاله در صدد هستیم تا حقوقمادی زندانیان غیر مذکور در فقه امامیه را با استفاده از عمومات آیات و روایات معصومین مورد بحث و استناد قرار دهیم.

Authors

فاطمه زهرا قنواتی

کارشناس ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد تهران

سید علی موسوی

مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور