بررسی روند خشکسالی بوسیله آزمون ناپارامتری من-کندال (منطقه مطالعاتی: حوضه آبریز شمالی رودخانه کارون)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,157

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCWC02_071

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند خشکسالی در حوضه آبریز شمالی رودخانه کارون می باشد. به منظور ارزیابی خشکسالی از دو شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص خشکسالی جریان (SDI)، استفاده شد. جهت تحلیل روند از آزمون ناپارامتری من- کندال که جزو متداول ترین روش های ناپارامتری به شمار میرود، استفاده شد. داده های بارش ماهانه ١٥ ایستگاه باران سنجی و جریان ماهانه ٩ ایستگاه آب سنجی در حوضه آبریز مذکور مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا شدت خشکسالی های هواشناسی بوسیله شاخص SPI در مقیاس های زمانی 9،6،3 و 12 ماهه به ازای همه سال های آماری محاسبه گردید. سپس جریان تجمعی رودخانه در دوره های زمانی مذکور محاسبه و شدت خشکسالی هیدرولوژیکی بوسیله شاخص SDI تعیین گردید. آزمون من- کندال روند خشکسالی ها را بر اساس دو شاخص ارزیابی نمود. نتایج این تحقیق نشان م یدهد روند خشکسالی در ایستگاه های مختلف هواشناسی و آب سنجی از الگوی یکسانی پیروی نمیکند. بطوریکه وجود روند معنی دار در خشکسالی هواشناسی بسیار ناچیز است، در حالیکه به جز ایستگاه های آب سنجی واقع در سرشاخه ها، ایستگاه های دیگر معمولاً شدیدتر شدن خشکسالی هیدرولوژیکی را نشان می دهند. وجود و عدم وجود روند به ترتیب در سری شاخص های SDI و SPI، حاکی از تغییر در تعادل هیدرولوژیک و افزایش برداشت در سرشاخه های این حوضه است.

Keywords:

خشکسالی , روند , شاخص بارش استاندارد شده (SPI) , شاخص خشکسالی جریان (SDI) , آزمون من- کندال

Authors

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

سجاد عبداللهی

دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حجام س، خوشخو ی. و شمس الدین وندی ر. 1387. ...
 • خلیلی ع. و بذرافشان ج. 1383. تحلیل روند تغییرات بارندگیهای ...
 • _ 3. روشنی م. 1382. بررسی تغییرات اقلیمی سواحل جنوبی ...
 • _ 4. رضییی ط، دانش کارآراسته پ. _ ثقفیان ب ...
 • _ 6. منتظری م. و غیور ح. 1388. تحلیل مقایسه‌ای ...
 • Brooks C.E.P., and Carruthers N. 1953. Handbook of statistical methods ...
 • Edwards D.C., and McKee T.B. 1997. Characteristics of 20th century ...
 • Garrote L, , Martin- Carrasco F., Flores -Montoya F., and ...
 • Hamed K.H., and Rao A.R. 1998. A modified M an-Kendal ...
 • Hayes MJ. 2000. Revisiting the SPI: clarifying the process. Drought ...
 • Kendall M.G 1975. Rank Correlation Methods. Griffin, London, UK. ...
 • Kim DW., Byun H.R., and Choi K.S 2009. Evaluation, modification, ...
 • Livada I., and As simakopoulo S V.D. 2007. Spatial and ...
 • Mann H. B. 1945. Nonparametric tests against trend. Econometrica 13: ...
 • Mckee T.B., Doesken N.J., and Kleist J. 1993. The relationship ...
 • Nalbantis I., and Tsakiris G. 2009. Assessment of hydrological drought ...
 • Nasri M., and Modarres R. 2009. Dry spell trend analysis ...
 • Partal T., and Kahya E. 2006. Trend analysis in Turkish ...
 • Vasiliades L., Loukas A., and Liberis N 2010. A water ...
 • Xu Z.X., Takeuchi K., and Ishidaira H. 2003. Monitoring trend ...
 • نمایش کامل مراجع