طراحی روشهای افزایش برداشت (EOR) از مخازن نفتی ایران

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,725

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TDCA02_003

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1386

Abstract:

علیرغم ثابت بودن منابع جهانی نفت ولی تخمین نهایی از ذخایر قابل برداشت هنوز نهایی نشده و هر ساله رو به افزایش است. بخشی از این افزایش مدیون روشهای پیشرفته افزایش برداشت از مخازن نفتی می باشد که میزان بردشت از مخازن را افزایش می دهد. در ایران علاوه بر برداشت اولیه که تولید طبیعی از مخزن است روشهای برداشت ثانویه (تزریق گاز یا آب) در اکثر مخازن برنامه شده در حال اجرا می باشد که باعث افزایش برداشت حدود5% از مخازن می گردد. روشهای افزایش برداشت پیشرفته شامل روشهای حرارتی و غیر حرارتی می تواند باعث افزایش ذخایر طولانی نمودن عمر برداشت ازمخازن گرددکه تاکنون فقط یک مورد تزریق امتزاجی در مخزن رامشیر بعنوان پروژه راهنما طراحی شده که در سال جاری به بهره بردار یرسید و نتایج آن در آینده روشن خواهد شد. طراحی، اجرا و بهره برداری از روشهای EOR نیاز به هزینه و برنامه ریزی و زمان طولانی دارد در راستای مدیریت صحیح مخازن برنامه ریزی روشهای پیشرفته ازدیاد برداشت از مخازن ایران با توجه به مشخصه های خاص آنها ضروری می باشد.

Authors

محمد کاهکش

رئیس اداره مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز - شرکت ملی مناطق نفتخیز