نقش طراحی شهری در ارتقاو بهبود منظر شهری و محیط زیست شهری درچهارچوب توسعه پایدار

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 621

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA01_0249

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

Abstract:

یکی از چالشهای پیش روی انسان امروز، تخریب و فرسایش با منشاء انسانی منظر شهری با علت اصلی تخلیه آلودگیها در محیط و استفاده از سوختهای فسیلی است که تاثیرات نامطلوب آن برجنبههای بصری و عملکردفرآیندهای منظر شهری غیرقابل چشم پوشی است؛ از سوی دیگر بر پایه مطالعات جدید در دستیابی به توسعه پایدار، بر طراحی شهری به عنوان ابزاری برای تعریف منظر شهری بهبود یافته با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تاکید شده است. لذا این پژوهش به دنبال تبیین پارادایمهای منظر شهری در تعامل با محیط زیست در چهارچوب توسعه پایدار و با تکیه بر اصول و سیاستهای طراحی شهری بوده؛ بطوریکه پاسخی برای این پرسش باشد کهطراحی شهری با بکارگیری چه تکنیکها و روشهایی قواعد میتواند موجب بهبود منظر شهری و در پی آن محیطزیست شهری در قالب سه جنبه اصلی توسعه پایدار شود؟ در نهایت این پژوهش سعی داشته با بهرهگیری از شیوه توصیفی تحلیلی و استناد به مطالعات میدانی و کتابخانهای نخست ادبیات و مفاهیم منظر شهری و ارتباط آن را با -محیط زیست بررسی کرده و سپس به این نتیجه دست یابد که طراحی شهری میتواند با استناد به رویکرد بومگرا و روشهای طراحی انسان مدار، چهار عنصر ”کالبد ، ”فعالیت ، ”تصورات و ”اکوسیستم را به طور هماهنگ در مشروط ساختن و شکل بخشیدن به منظر شهری سهیم کرده و در عملکرد منظر شهری و محیط زیست تغییر ایجاد کند به گونهای که موجب پایداری و ارتقاء بصری منظر شهری شود

Authors

سیدعلیرضا نوفل

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی، گروه شهرسازی، اصفهان، بهارستان

آنیتا پریش

مدرس گروه شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، بهارستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • این زاده، ب. مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار، انتشارات دانشگاه ...
 • گلکار، ک؛ آفرینش مکان پایدار: تاملاتی در باب نظریه طراحی ...
 • برند فری.». طراحی شهر به سوی یک شکل پایدار تر ...
 • اگیندرز، ری و همکاران، راهنمای طراحی شهری، تکنیک‌ها و روش‌های ...
 • پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک [مقاله ژورنالی]
 • I8] بحرینی، ح. فایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ...
 • بحرینی، ح. امین زاده، ب. طراحی شهری در ایران: نگرشی ...
 • ا کریمی مشاور، م؛ نگین تاج، ص. مدیریت منظر شهری ...
 • سیف الدینی، ف. منظر شهری، چاپ اول، تهران: انتشارات آییژ ...
 • گلکار، ک؛ چشم‌انداز شهر/ محله، پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای ...
 • پاکزاد، ج؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، چاپ اول، ...
 • ل کالن، گ، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، چاپ ...
 • ماتلاک، جان.ل.آشنائی با طراحی محیط و منظر، انتشارات سازمان پارک‌ها ...
 • طبیبیان، م. دستورالعمل‌های ارزیابی منظر و آثار بصری، انتشارات دانشگاه ...
 • درآمدی بر شناخت معماری منظر [مقاله ژورنالی]
 • مزینی، م. مطالعه کالبدی شهر تهران از نظر بصری و ...
 • ارزیابی مفهوم منظر در طرح های شهری مقایسه تطبیقی سیر تکوین طرح های جامع تهران با تجارب جهانی [مقاله ژورنالی]
 • محمودی، ا. منظر شهری: مروری بر چند نظریه، فصلنامه آبادی، ...
 • تیموری، م. مفهوم منظر شهری. نشریه اینترنتی معماری منظر 1386 ...
 • ماتین، ک با همکاری پیتر شرلی، کاوه مهربانی. ابعاد سبز ...
 • کاظمی، م. توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه ها، فصلنامه ...
 • لقایی، ح. حمیده محمدزاده تیتکانلو؛ مقدمه ای بر مفهوم توسعه ...
 • I26] ثامنی، م. توسعه پایدار شهری، خلاصه مقالات اولین همایش ...
 • پاگ، س. شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، چاپ ...
 • I28] ملکی، س. درآمدی بر توسعه پایدار شهری، چاپ اول، ...
 • راجرز، ر. شهرهای پایدار برای سیاره‌ای کوچک، خسرو افضلیان، چاپ ...
 • عزیزی، م. تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم ...
 • اسپیرن، آ. زبان منظر، ترجمه سید حسین بحرینی. بهناز امین ...
 • گلکار، ک. محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی ...
 • I34] محلاتی، ف. منظر شهری در یک نگاه :بررسی مفاهیم ...
 • I35] رحیم‌پور، ج. پروژه‌های سیما و منظر شهری از دیدگاه ...
 • I37] کارمونا، م و همکاران، ارزش طراحی شهری: رویکرد اقتصادی، ...
 • Cowan, R.2005.the Dictionary of Urbanism, Streetwise Presss, London. ...
 • Pittas, M.J. (1980)." Defining Urban Design", Journal of Urban Design, ...
 • With a focus _ Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism ...
 • 26 Feb 2015, Tabriz , Iran ...
 • Fu-chenlo , P.J.M (2001). Globalization and the Sustainability of cities ...
 • Calthorpe, P. (1993). Next American Mextropolis .NewYork :Princeton Architectural Press. ...