ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

شناخت رابطه ی استرس شغلی با رضایت شغلی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای آزاد و دولتی

Year: 1389
COI: JR_JSR-1-27_012
Language: PersianView: 283
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محبوبه چین آوه - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان (گروه روانشناسی)
محمدعلی نادی - استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد خوراسـگان (اصـفهان)

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی در بین اعضـایهیـأت علمـی دانشـگاههای آزاد و دولتـی اسـتان فـارس بـوده اسـت. در ایـن مطالعـههمبستگی که جامعه آماری آن را همه اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و دولتیاستان فارس تشکیل میدادند، براساس جدول تعیین حجم کرجسی و مورگان (1970)تعداد 379 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده هادر پـژوهش حاضـرپرسشـنامه رضـایت شـغلی (کنـدال و هـولین، 1969) و پرسشـنامهمحقق ساخته استرس شغلی اعضای هیأت علمی بوده است. بـه منظـور تحلیـل داده هـایگردآوری شده از آمار در دو سطح توصیفی (میـانگین و انحـراف معیـار) و اسـتنباطی(آزمـون همبسـتگی، تحلیـل واریـانس ورگرسـیون بـه روش همزمـان) اسـتفاده شـد.یافته های پژوهش نشان داد که بین رضـایت شـغلی و اسـترس شـغلی همبسـتگی منفـی معناداری (R= -0/69) وجود دارد. میزان استرس شغلی در بین اعضـای هیـأت علمـیدانشگاههای آزاد بالاتر از اعضای دانشگاههای دولتی است. میزان رضـایت شـغلی دربین اعضای دانشگاههای آزاد پایین تر از اعضای دانشگاههای دولتـی اسـت. یافتـه هـایپژوهش حاضر از لحاظ اهداف تشخیصی و مداخله گرایانه راهگشای تحقیقـات مشـابهمیباشد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JSR-1-27_012. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/464710/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
چین آوه، محبوبه و نادی، محمدعلی،1389،شناخت رابطه ی استرس شغلی با رضایت شغلی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای آزاد و دولتی،https://civilica.com/doc/464710

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 980
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support