بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری باتکیه برتحلیل ساختارفضایی - کالبدی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرزابل

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 280

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU03_1825

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

شهرها درطول فرایند رشد خودبه مرحله ای ازرشدمی رسند که نیاز به تجدید کالبد ونوسازی پیدا می کنند بافتهای فرسوده شهری که زمانی براساس الگوهای شهری و باتاثیر ازشرایط اقتصادی - اجتماعی ساکنان و ویژگیهای محیطی به وجود آمده اند امروزه براثر گذشت زمان و تغییر درالگوهای فضایی ساخت و ساز قابلیت زندگی را ازدست داده اند و بامشکلات متعددی مواجه می باشد که برخورد بی تفاوت باروند تحولات و فرایندهای موجود موجب شدها ست که ساختارفضایی و کالبدی بافت دچارتغییر شود و ضمن تغییر فرم بافت به تدریج ویژگیهای نامطلوب بافت جدید رادرخود منعکس نموده و درچارچوب خصوصیات بافت ارگانیک سیمای ناهنجاری عرضه نماید این مقاله بارویکرد توصیفی تحلیلی ازروش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده ازمدل SWOT و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP تهیه و تدوین شدها ست برای حصول بدین مقصود بابهره گیری ازتکنیک SWOT اقدام به شناسایی نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و فرصت و تهدیدها عوامل خارجی گردید و بااستفاده ازمدل AHP و طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی عوامل محیط درونی و بیرونی و تعیین ارزش نهایی مجموعه عواملی داخلی و خارجی جهت اولویت بندی و اتخاذبهترین راهبرد و استراتژی درقالب راهکارها ST,WT, SO, WOپرداخته شد تحلیل های نهایی دراین پژوهش به راهبردهای رهگشا برای اصلاح و بهبود بافت فرسوده شهری درشهرزابل منجر شده که درمتن مقاله به تفصیل آمدها ست

Authors

راضیه اربابی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامهر یزی شهری بهسازی ونوسازی دانشگاه پیام نوراستان تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • []ابلقی، ع. بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی؟ مجله ...
 • [] براهیم زاده، ع و ملکی، ن. «تحلیلی بر ساماندهی ...
 • اسدالهی، ش و حسینی، م. طرح مرمت شهری بافت مرکز ...
 • [ه] حبیبی، س و مقصودی، م. مرمت شهری. چاپ اول. ...
 • حبیبی، ک و همکاران . بهسازی و نوسازی بافت های ...
 • خادمی، ح. محله های تاریخی شهری، فصلنامه هفت شهر، شماره ...
 • شماعی، ع. پوراحمد، ا. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه ...
 • شماعی، ع. پوراحمد، ا. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه ...
 • شوای، فرانسواز، ترجمه حبیبی، م. «شهرسازی، خیلات و واقعیات» انتشارات ...
 • طرح جامع شهر زابل. سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان ...
 • آفرخ زنوزی، ع. «ضرورت نوزایی شهری» نشریه هفت شهر، شماره ...
 • موسوی، س. «فرسودگی شهری، زمینه های پیدایش و راهکارهای رویارویی ...
 • موسوی، س وهمکاران. سنجش راهبرد های بهسازی و نوسازی بافت ...
 • مهندسین مشاور طاش. طرح بهسازی و نوسازی شهر زال، .1388 ...
 • موسوی، س. الفبای مداخله در بافت مرکزی شهرها، خلاصه مقالات ...
 • مهدی زاده، ج. دوره نوسازی و پیدایش مادرشهر تهران، مجله ...
 • کوین لینچ 0« سیمای شهر»، ترجمه دکترمنوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه ...
 • کلانتری خلیل آباد، ح و پوراحمد، ا. مدیریت و برنامه ...
 • عظیمی، آ. دیدگاه ها و نظریات بهسازی، نوسازی و مرمت ...
 • هادیانی، ز و همکاران. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر ...
 • Bertolini. L. Sustainable urban mobility, an evolutionary approach, European Spatial ...
 • Cheng, Dar Yuen & Shi, Sian Wang. GIS-based evaluation of ...
 • th Internationa Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban ...
 • 31 December 2015, Shahid Beheshti University _ Tehran , Iran ...
 • Policy 34. Pp 730-742, 2006 ...
 • Ozlem Geuzey; Urban regeneration and increas edcompetitive power: Ankara in ...
 • Hom Haacke.; Using SWOT for Project Planning Sessions, PN.3 Hughes. ...
 • Wilson James, Q. ed. , Urban renewed ;Therecord and the ...
 • نمایش کامل مراجع