بررسی نقش درس پژوهی بر میزان آگاهی معلمان ابتدایی از روش های فعال تدریس

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 796

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENTIFIC01_306

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

این تحقیق با هدف تعیین نقش دس پژوهی بر آگاهی معلمان ابتدایی از روش های فعال تدریس انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پس رویدادی از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان ابتدایی ناحیه چهار آموزش و پرورش تدریس در سال تحصیلی 94 - 95 می باشد که در این سال تحصیلی در ناحیه چهارم تبریز درس پژوهی در دوره های اول و چهارم اجرا شده است. از تعداد 386 معلم در ناحیه چهار تبریز در این دوره های، 93 نفر در گروه های دست پژوهی شرکت نموده اند که 54 نفر معلم در پایه اول و 39 نفر معلم در پایه چهارم شرکت داشتند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران برابر با 78 نفر محاسبه شد که با احتساب 75 نفر معلمانی که در دوره شرکت کرده اند در کل تعداد نمونه آماری به 150 نفر رسید. جهت بررسی میزان استفاده معلمان از روش های فعال تدریس از پرسش نامه محقق ساخت با طیف لیکرت استفاده شد. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید اساتید و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از نمونه اولیه 25 تا 30 و نه انجام آزمون آلفا ی کرانباخ بالاتر از 0/7 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آسمان یومن ویتنی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد پس پژوهی موجب افزایش آگاهی معلمان از روش های تدریس فعال می گردد چنانچه آگاهی از روش بحث گروهی و روش حل مسئله معلمانی که دوره درس پژوهی را گذرانده اند بیشتر از آگاهی معلمان است که در دوره درس پژوهی شرکت نکردند.

Keywords:

Authors

میترا زندیه

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد تبریز

علی نقی اقدسی

استاد دانشگاه آزاد تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آقازاده، محرم . (1390)، روش های نوین تدریس، چاپ ششم، ...
 • استیگلر، جیمز و هیبرت، جیمز (1390). شکاف آموزشی: بهترین ایده ...
 • اذانچیلر، ف (1389). اولویت بندی مهارتهای زندگی مورد نیاز دانش ...
 • اکبری شلدره ای فریدون _ علیزاده فاطمه صغری , قاسم ...
 • السون، متیو.اچ و هرگنهان، بی.آر(1392)؛ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه ...
 • ایوبیان، مرتضی(1385)؛ جای خالی مطالعه تدریسی. رشد آموزش ریاضی، شماره ...
 • حلمی، فریده(1392)؛ مطالعه تاثیردرس پژوهی برتوسعه حرفه ای، رضایت شغلی ...
 • خاکباز عظیمه سادات، : فدایی، محمد رضا، موسی پور، نعمت ...
 • خاکباز، عظیمه سادات(386 1)پیامدهای استفاده از درس‌پژوهی در توسعه حرفه‌ای ...
 • روشن قیاس، عماد(1393)؛ بررسی تاثیر درس پژوهی بر صلاحیت های ...
 • سرکار آرانی، محمد رضا (1394) درس پژوهی: ایده‌ای جهانی برای ...
 • سرکار آرانی، محمد رضا (1390) درس پژوهی الگویی برای به ...
 • شعبانی، حسن(1392) مهارت‌های آموزشی و پرورشی، روش ها و فنون ...
 • بررسی تاثیر طرح درس پژوهی در افزایش کیفیت یاددهی - یادگیری [مقاله کنفرانسی]
 • عارفی، محبوبه و فتحی اجارگاه، کوروش و نادری، رحیم (1388). ...
 • قاضی، سمیه(1393)؛ بررسی تاثیر الگوی درس پژوهی در ایجاد رویکرد ...
 • گلابگیرنیک، بی بی سارا (1392) بررسی تاثیر روش درس پژوهی ...
 • منصوری، زینب(1393)؛ بررسی نقش آموزش مبتنی بر رویکرد درس پژوهی ...
 • Dudley, Peter (2012) "Lesson Study development in England: from school ...
 • Lewis _ Catherine, Akihiko Takahashi(20 13). Facilitating curriculum reforms through ...
 • Cajkler, W. and Wood, P. (2015): Adapting 'lesson study to ...
 • 0, 1 _ 80/030 5764X.20 15, 1009363 ...
 • Cajkler, W.; Wood, P.; Norton, J.; Pedder, D. & Xu, ...
 • Cerbin, B. (2011). Lesson study: Using classroom inquiry to improve ...
 • Cerbin, B. & Kopp, B. (2006). Lesson study as a ...
 • Chokshi, S. & Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese ...
 • Fernandez, C. & Yoshida, M. (2004). Lesson study: A Japanese ...
 • Huber man BoomHan and, Tong, Lee Fui (2005). Applying TQM ...
 • Karadimitriou Kostas, Galini, Rekalidou , Moumoulidou Maria(2014). The Practicum in ...
 • Lewis, C. & Hurd, J. (2011) Lesson study step by ...
 • Lewis, C.; Perry, R. & Murata, A. (2006). How Should ...
 • Lewis, C., Perry, R., & Murata, A. (2004). What constitutes ...
 • Lewis, C. (2002). Does lesson study have a future in ...
 • Nesbitt Anne(2010). Re-Fnvisionine the One-Roomm Schoolhon.se A New Iok at ...
 • Sarkar Arani M. R., Tomita Fukuyo, Matoba Masami, Saito Eisuke ...
 • Sarkar Arani, M. R. & Matoba M (2006). Challenges in ...
 • نمایش کامل مراجع