اثر بخشی آموزش مهارت جرات مندی بر عاطفه مثبت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 466

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON04_191

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های جرئت من دیگر عاطفی مثبت در دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 93 - 94 مشغول به تحصیل بود. در این پژوهش تعداد 40 دانش آموز تشکیل می دهد که یا به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 زوج) و گروه گواه (12 زوج) گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه مقیاس عاطفی مثبت و منفی بود. طرح پژوهش حاضر طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون بود که برای گروه آزمایشی آموزش مهارت یک جا آزمندی در دیگ هشت جلسه آموزش داده شد. برای تحویل فرضیه های آماری از روش های تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد که آموزش مهارتی جرات بندی باعث افزایش عاطفی مثبت در دانش آموزان شده است. سطح معنی داری قابل قبول نیز برابر 0/05 در نظر گرفته شد.

Keywords:

آموزش مهارت های جرات مندی , عاطفه مثبت , دانش آموزان دختر متوسطه دوم

Authors

فاطمه پونده نژادان

کارشناسی ارشد،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم انسانی،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

یدالله زرگر

دکتری،گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه علوم انسانس،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • -آزاد، حسین (1373). آسیب شناسی روانی. تهران: بعثت. ...
 • -آقایی؛ ملک پور؛ عجمی (1382). تاثیر آموزش ابراز وجود برخود ...
 • -آلبرتی، رابرت؛ امونز، مایکل (04 20). (روانشناسی ابراز وجود) ابراز ...
 • -آلبرتی، رابرت و امونز، مایکل (1986). روانشناسی ابراز وجود: (حق ...
 • -احدی، حسن و محسنی، نیک چهره (1378). روانشناسی رشد: مفاهیم ...
 • -پروین، لارنس (1382). روان شناسی شخصیت: نظریه پژوهش. (ترجمه محمد ...
 • -توزنده جانی، حسن. توکلی زاده، جهانشیر. لگزیان، زهرا (1390). اثربخشی ...
 • -ثابتی، فهیمه و شهنی ییلاق، منیجه (1377). تاثیر آموزش مهارت ...
 • -نیسی، عبدالکاظم و شهنی ییلاق، منیجه (1380). تاثیر آموزش ابراز ...
 • -هرمزی نژاد، معصومه (1379). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت ...
 • -Alberti, R.E., Emmons, M.L. (1977).Your Perfect Right. HumanScien ces Press. ...
 • -Alizadeh, H., & Andries, C. (2002). Interaction of parenting styles ...
 • -Atkinson, T., et al. (1983). Introduction to psychology. New York: ...
 • -Bar-On, R., & Handley, R .(2003).The Bar-On EQ-360 :Technical manual ...
 • -Bar-On, R., & Handley, R., & Fund, S. (2005). The ...
 • -Elias, M. j.Tobias.S.E (2008). Emotionally intelligent p are nt-ing.How to ...
 • 8] _ E _ i ott&Gramling, S.A , (2005). Learned ...
 • -Francois, R.; Harlacher, G. & sinth, b. (2001). Improving students ...
 • -Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple ...
 • نمایش کامل مراجع