بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتارمتمدن سازمانی درسازمان های دولتی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 454

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMCONF01_249

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

با توجه به این که عدالت سازمانی همواره در مدیریت رفتار سازمانی مطرح بوده و ادراک افراد (کارکنان) از عدالت و اعتماد پیامدهای مطلوبی را در اهداف سازمانها در پی داشته از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی که از معیارهای موفقیت در سازمان می باشد، به همین منظور شناخت عواملی که بر اعتماد کارکنان موثر هستند ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه رابطه عدالت سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتار متمدن سازمانی دستگاههای دولتی در استان ایلام است. در این تحقیق فرض شده است که بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و عدالت سازمانی را از جنبههای توزیعی - رویهای و مراودهای و اعتماد را از جنبه اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان مورد بررسی قرار دادهایم. روش تحقیق روش توصیفی - پیمایشی و پژوهشی از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد که در این راستا تعداد 290 پرسشنامه بین کارکنان اداری دستگاههای دولتی توزیع و تعداد 251 پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از آزمون مدل و تحلیل فرضیهها، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رابطه بین عدالت سازمانی، اعتماد و رفتار متمدن سازمانی در دستگاههای دولتی در استان ایلام مورد پذیرش قرار گرفت

Keywords:

عدالت سازمانی , عدالت رویه ای , عدالت توزیعی , عدالت مراورده ای و اعتمادکارکنان

Authors

صادق فیض اللهی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکزمهران

نصرت اله میرزایی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی کارمندشهرداری شباب

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • /خوان کاظمی، بهرام (1382)." عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام"، قم ...
 • احمدی مهربانی، محمدرضا، "مدیریت بر مبنای اعتماد"، توسعه مدیریت، شماره41. ...
 • مرامی، علیرضا، _ مقایسه‌ای مفهوم عدالت" (از دیداگاه مطهری، شریعتی، ...
 • رضائیان، علی، " مدیریت رفتارسازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها"، انتشارات ...
 • الوانی، مهدی، پورعزت، علی‌اصغر، "حکومت علوی، نمونه اعلی سیستم حکومتی ...
 • وتش، دیوید، کمرون، کیم‌اس، "توانایی و تفویضی ختیار"، ترجمه بدرالدین ...
 • گیدنز، آنتونی، "تجدید و تشخیص"، ترجمه، موفقیان، ناصر، تهران، نشر ...
 • Taylor, A.G.W(2003). Justice as a Basic Human Need , New ...
 • Greenberg. J(2004). Streess Fairness to Fare No Streess; managing WorkPlace ...
 • Charash, V.C&Spector , P.E (2001). The Role of Justice in ...
 • Greenberg .J(2004) _ Streess Fairness to Fare No Streess; managing ...
 • Vigoda Eran (2005) _ Internal politics in public administration Systems: ...
 • Dirks, kurt, T. and Ferrin Donald L..2003.The Role Trust In ...
 • Das , T, K and Teng, Bing- Sheng , 1998, ...
 • Ang Soon & Dyne Linn Van and Begley Thomas (2003), ...
 • Tyler, Tom R, 2003, Trust building within organizations Personnel Review, ...
 • Blomqvist, Kirsimarja and Sthale, Pirjo, 2000, Building Organization Trust _ ...
 • Katz, D, and Kahn, R.L. (1966) The Social Psychology Organizations, ...
 • Borman & Penner & Allen and Motwidlo (2004), personality predictors ...
 • نمایش کامل مراجع