آقای دکتر sadegh feizollahi

Dr. sadegh feizollahi

عضو هیات علمی دانشگاه

Researcher ID: (208249)

15
5
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب اصول سرپرستی سازمان (انتشارات نوروزی) - 1394 - Persian
  • کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت (جوهر حیات) - 1391 - Persian

Education