تحلیل و ارزیابی امنیت اجتماعی در فضاهای شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی (شهرک شهید کشوری بروجرد)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 683

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF04_059

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهای ارتقاء آن به عنوان یکی از اولویت های اساسی طراحان و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکانهای ناامن تاثیربسزایی درامور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ... دارد. که باعث می شود مسایل و فعالیت های روزمره را مختل کند نابهنجاریهای اجتماعی وجرایم محیط های شهری از موارد اصلی در ناامنیمحیط زندگی و سلب آسایش و مختل شدن زندگی مردم می باشد. باتشکیل اجتماعات بشری وشکل گیری شهرها روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هر چه این اجتماعات گسترده تر گردد دامنه وقوع جرم نیز افزون م ی گردد ولزوم مبارزه با آن و برنامه ر ی زی درجهت پیشگیری از جرم امری انکارناپذیر وضروری می نماید. علمای علم جامعه شناسی وجرم شناش ی هریک از منظر ی جرم و راهکارهای پیشگیری از آن را مورد مطالعه قرارداده اند اما انچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت نقش مدیریت اجتماعات بشر یاست که از ان به عنوان مدیرت شهری یاد می نماییم. هدف ازاین بژوهش پ یشگ یری از جرم و افزا یش امنیت اجتماعی وکیفیتفضاهای جرم خیز شهری در شهرک شهید کشوری می باشد که دست یابی به این هدف به افز ایش امنی ت ورفاه ساکن ین محله و برقراری عدالت اجتماعی در دست یابی به خدمات و تسهیلات شهری می انجامد. در نتیجه باید توجه داشت که عوامل متعدد ی در تامین امنیت اجتماعی موثر است و تامین آنها تنها از ( پلیس نیروی انتظامی) امکان بذیر نیست عوامل اقتصادی اجتماعی فرهنگیکالبدی سیاسی در تامین امنیت فضاهای شهری تاثیرگذار می باشد. در این تحقیق سعی براین است که زمینه ها ی جرم خیزی وناامنی در شهرک شهید کشوری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و عمده ترین راهکارهای اجرایی در خصوص افزا یش سطح امنیت اجتماعی ارایه شود. روش بکار رفته در پژوهش حاضربراساس هدف از نوع توسعه ای - کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی واز نظر زمان پیمایشی می باشد جمع آوری اطلاعات بصورت مشاهده مستقیم وکتابخانه ای می باشد روش بکار رفته در یافته ها ی تحقیق با استفاده از مدل swot و تکنیک دلفی که با حجم نمونه آماری 30 نفر و برای تعیی ن محدوده مورد پژوهش از نرم افزار Autocad انجام شده است..

Authors

زینب شاهوردی

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد بروجرد

اصغر عبدلی

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اعرابی، محمد، دستنامه برنامه ریزی استراتیژیک، چاپ چهارم. تهران. دفتر ...
 • رضایی، الهام، استفاده از طراحی در افزایش امنیت اجتماعی فضاهای ...
 • شیعه، اسماعیل، آماده سازی شهر برای کودکان، تهران، نشر شهر، ...
 • صالحی، اسماعیل، عوامل فضایی و کالبدی موثر در پیدایش آنومی ...
 • صالحی، اسماعیل، ویژگی های مجیطی فضاهای شهری امن، تهران، مرکز ...
 • ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ...
 • نوری جعفر، عباس پور مجید و مقصودلو کمالی بیژن، ارزیابی ...
 • نیومن، اسکار، خلق فضاهای قابل دفع، مترجم فائزه رواقی و ...
 • syntactic and perceptual analysis of the central area of poto ...
 • Hom Haacke. I; using SWOT Forproject Planning Spssiong , PN. ...
 • Nilsson. mn.; Research and adviceoh Strategic eh vironmental aSsessment. Stockholm ...
 • نمایش کامل مراجع