بررسی رویکردهای عملی نقش دادستان در پیشگیری از جرم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 590

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-19_012

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

Abstract:

پیشگیری از جرم نوعا از طریق راه حل ثابت و کلیشه ای قابل دسترس نیست، بلکه، بیشتر به صورت اجرایرویکردهای اساسی در مراحل مختلف یک فرآیند دیده میشود. با نگاهی به مجموع قوانین و مقررات کشور و باتوجه به این نکته مهم که هیچ دستگاه و ارگانی از توابع قوه قضاییه صریحا و مستقیما، مسیولیتپیشگیری از جرم را برعهده ندارند به نظر میرسد تنها مرجع قضایی ذیصلاح در ورود به مقولهی پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کار و هم تخصص لازم را دارا است، دادستان و نظام دادسرای میباشد. در فرآیند دادرسی نیز تمامی مراحل قبل از وقوع، مرحله کشف، مرحله تعقیب، مرحله دادرسی و مرحله اجراو حتی پس از اجرای حکم دادستان دارای اختیارات و وظایفی است که در این مقاله نقش پیشگیرانه دادستان در تمام این مراحل مورد بررسی دقیق قرار میدهیم.

Authors

سارا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشدجزاوجرم شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان ایران

محمود روح الامینی

دکتری جزاوجرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان ایران