جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLSS-43-1_002

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1396

Abstract:

برخی شاعران معاصر در برهه ای از زمان به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و شکست های پیاپی فردی و اجتماعی و در فضایی آکنده از اندیشه های فلسفی غرب، به عقیده غیاب خدا که یکی از اندیشه های بنیادین فلسفه غرب است اعتقاد پیدا می کنند؛ اما به دلیل گرایش ذاتی انسان به مفهومی به نام خدا و نیز تحت تاثیر اندیشه های فلسفی غرب به خدایی دیگرگونه روی می آورند. همین مساله سبب به وجود آمدن شکل متفاوتی از خداباوری در شعر این شاعران شده است. نگارندگان در این گفتار ضمن اشاره به پیشینه عقیده غیاب خدا و باز آفرینی آن در سنت دینی و فلسفه غرب، به بررسی چگونگی ظهور، دوام یا افول، شباهت ها و تفاوت های آن در شعر سه شاعر برجسته معاصر، یعنی اخوان، فروغ و شاملو می پردازند.

Authors

عباس واعظ زاده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالقاسم قوام

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد