مدیریت شارژ پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی به منظور استفاده بهینه درفیلترهای اکتیو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 686

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG05_064

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

استفاده از فیلتر های اکتیو و پسیو به منظور جلوگیری از اعوجاج هارمونیکی حاصل از خط انتقال - (HVDC) بسیار ضروری است. دراین مقاله به استفاده از باتری های خودرو های (PHEV) که در حالت (V2G) میباشند بجای خازن های اکتیو فیلتر پرداخته شده است. همچنین باتوجه به تنوعخودروهای موجود مدیریت پارکینگ شارژ اینگونه خودروها به صورت بهینه با بیشترین کارایی آنها در ساختمان فیلترهای اکتیو ارایه شده است. علت استفاده از چنین ایده ای این است که در آینده نه چندان دور خودرو های برقی جایگزین خودروهایی باسوخت تمام فسیلی شده که این امر موجب کاهشآلودگی هوا و اقتصادی تر شدن عملکرد خودرو ها میشود ،از طرفی ارایه ایده هایی که منجر به استفاده جند منظوره از این خودرو ها می باشد نه تنها ارزش فراوانی از نظر تحقیقات دانشگاهی دارد بلکه با عملی شدن آنها موجب کاهش بسیاری از هزینه ها خواهد شد ،به منظور نمایش کار آمد بودن این فیلتر ،آن را برای یک شبکه (HVDC) نصب کرده و عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد

Authors

محمدحسین فضایلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

حسین عسکریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشکده مهندسی برق آزمایشگاه رله و حفاظت سیستم های قدرت

ناصر خدابخشی جوینانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران