عبادت و روان درمانی جوانان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 564

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAD01_040

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

برای رستگاری انسان صرفا ایمان و اعتقاد کافی نیست بلکه انجام عمل و رفتارهای شایسته عبادی و اخلاقی نیز لازم است.در قرآن کریم هرجا سخن از ایمان به میان آمده به دنبال آن از عمل صالح نیز صحبت شده است و این خود موید سخنفوق است. اما سوال اینست که آیا ایمان و عمل صالح فقط برای رستگاری و آخرت فرد می باشد یا اینکه تاثیراتی در اموردنیوی فرد نیز دارد. در تحقیق حاضر این مسیله را به بحث و بررسی گذاشته ایم. مقاله حاضر در شش فصل به بررسی رابطهرفتارهای عبادی، اخلاقی بر بهداشت روان پرداخته است. در فصل اول این مقاله تعریف مختصری از عبادت بیان شدهاست. در فصل دوم انگیزه های عبادت از دیدگاه آیات و روایات و در فصل سوم انواع عبادت را به همراه چند مصداقبیان کرده است. در فصل های پایانی این مقاله به بررسی آسیب شناسی عبادت و چگونگی تاثیرهای عبادی بر بهداشتروانی و بررسی مسایل اخلاقی و بهداشت روان پرداخته است.

Authors

ماهان عطشان

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان

پویا نوروزی

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان

علی پیریایی

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان

مهدی والایی فاضل

کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان