تولید کاربید مولیبدن با استفاده از احیای مستقیم مولیبدنیت در حضور عامل جاذب گوگرد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 865

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_222

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

در این پژوهش احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مخلوط پودری مولیبدنیت، گرافیت و کربنات سدیم با نسبت مولی 1 : 4 : 2، آماده گردید و به منظور بررسی فرایند احیا آزمون آنالیز حرارتی هم زمان(STA)، با نرخ حرارت دهی خطی 10 ،15 و 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه در اتمسفر گاز آرگون بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج مربوط به آنالیز فازی محصولات احیا نشان داد که احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم به راحتی امکان پذیر بوده و محصولات نهایی احیا شامل کاربید مولیبدن و سولفید سدیم می باشد. بررسی های سینتیکی نشان داد که در ابتدا فازهای میانی مولیبدات سدیم(Na2MoO4 ) و اکسید مولیبدن بوجود آمده و احیای فازهای مذکور توسط کربن انجام می شود. با پیشرفت واکنش در دماهای بالا، واکنش بودوارد فعال شده ومحصول نهایی شامل کاربید مولیبدن و سولفید سدیم می باشد. در این پژوهش جهت دستیابی به کاربید مولیبدن از دو حلال آب داغ و اسیدکلریدریک (HCl) استفاده شد و مشخص گردید که سولفید سدیم در هر دو حلال به راحتی حل شده و محصول مورد نظر کاربید مولیبدن می باشد.

Authors

کاظم شیبانی تذرجی

دانشجو، دکتری تخصصی مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

قاسم قانع

کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه پیام نور شیراز

سیروس جوادپور

استاد ، بخش مهندسی مواد ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

امیر آرمون

کارشناسی ارشد، مهندسی مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر