صیانت از آزادی ها در آرای دیوان عدالت اداری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 478

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPL-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1397

Abstract:

برای تحقق آزادی در جامعه، قانونمند بودن و تنظیم روابط دولت و مردم ضروری است ((دادرسی اداری)) یکی از راه های تضمین آزادیها می باشد، در ایران، هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری حراست از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر تعدیات قدرت بوده است. اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی و احقاق حقوق شهروندان در راستای تضمین این هدف می باشد. پژوهش حاضر حاکی از آن است که، این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به لحاظ ماهوی و ضمنی با آزادی ها سروکار دارد اغلب به صورت تکنیکال و بحث قانونیت آن مورد بررسی قرار داده است و به صورت صریح ومستقل به بحث آزادیها نپرداخته است. اما برخی آراء به طور ضمنی و حتی صریح با آزادیهای شهروندان مرتبط می باشد. در این پژوهش کوشیده شده است، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بررسی اسنادی به مطالعه آرای مرتبط دیوان عدالت اداری در زمینه آزادی ها پرداخته شود.

Authors

کوروش استوارسنگری

استادیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

حمید شاکری

دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز