بازیکنان فوتبال پسر نوجوان نخبه VO2max و 2D:4D

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 519

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_001

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

مطالعات پیشین نسبت انگشت دوم به چهارم (2D:4D) پایین را نشانگر قابلیت و توانایی ورزشی معرفی کرده اند، که دلیل آن ممکن است ارتباط بین 2D:4D با حساسیت و یا مقدار هورمون تستوسترونی جنینی باشد.هدف از این تحقیق ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم با VO2 max دربازیکنان فوتبال نخبه نوجوان را بررسی کنیم.جامعه آماری را کلیه بازیکنان حاضر در اردوی آمادگی برای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که شامل 25 بازیکن در پست های مختلف (3 دروازه بان، 9 بازیکن دفاع، 9 بازیکن هافبک، 4 بازیکن مهاجم) تشکیل دادند. ارتباط معناداری بین VO2 maxبا نسبت انگشت دوم به چهارم دست راست و چپ وجود نداشت.با این حال با توجه به عدم وجود رابطه معنادار بین VO2 max با نسبت انگشت دوم به چهارم در پژوهش حاضر در خصوص استفاده از این نسبت برای استعدادیابی بازیکنان فوتبال در این رده ی سنی باید با احتیاط عمل شود.

Keywords:

نسبت انگشت دوم به چهارم , فوتبال , استعدادیابی

Authors

جعفر قربانی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دبیر آموزش و پرورش منطقه ۱۵ شهر تهران

حمید آقاعلی نژاد

دکتری تربیت بدنی دانشگاه مدرس

هادی میری

دکتری تربیت بدنی