نهان نگاری تصاویر JPEG با استفاده از روش LSB و تبدیل موجک

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

418

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COMCONF05_225

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

پنهان نگاری یکی از شاخه های علم مخفی سازی اطلاعات است که بدنبال رسیدن به یک سطح امنیتی مطلوب درتبادل اطلاعات محرمانه تجاری و نظامی می باشد به نحوی که تبادل فایلهایی حامل اطلاعات محرمانه، برای دیگران محسوس و مشخص نباشد. فرمت JPEG پرکاربردترین قالب تصویری در ارتباطات دیجیتال است و در طی سال های اخیر روشهای نهاننگاری متنوعی برای آن ارایه شده است. بطوریکه اگر از فرمت JPEG برای نهان نگاری اطلاعات استفاده شود، ظن کمتری به تصویر خواهد بود. در این مقاله ارایه یک رویکرد جامع نهان نگاری در تصویر JPEG مدنظر میباشد. هدف مذبور با توجه به این واقعیت در نظر گرفته شده است که در روشهای نهان نگاری موجود با ظرفیت و امنیت نهان نگاری به نسبت پایین مواجه هستیم. هدف از این مقاله معرفی و ارایه یک روش جدید برای نهان نگاری تصاویر JPEG با استفاده از روش LSB و تبدیل موجک میباشد. روش ارایه شده ابتدا با شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیاده سازی شده است. نتایج پیادهسازیها نشان میدهد که روش ارایه شده از امنیت بالایی برخوردار بوده است. ارزیابی کیفیت تصویر حاوی پیغام مخفی و همچنین مقاومت آن در برابر پنهان نگاری پیاده سازی شده نشان از درجه بالای ادراک ناپذیری طرح پیشنهادی دارد.

Authors

باقررشیدی
باقر رشیدی

گروه مهندسی برق الکترونیک، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

احمدفرامرزی
احمد فرامرزی

گروه مهندسی برق الکترونیک، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.