تحلیل مفهوم تاب آوری سازمانی، مولفه ها و شاخص های آن در مدیریت بحران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,411

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WCMCON01_030

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

قرن 21 به عنوان قرن ریسک و خطر توصیف شده است افزایش پیچیدگی سیستم های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی باعث شده که بحران ها، عدم قطعیت و ریسک بخش جدایی ناپذیر در مدیریت سازمان های امروزی باشد بطوریکه سازمان ها با رشد متناوب عوامل مولد ریسک مواجه هستند. فعالیت سازمان ها در محیط فعلی باید به گونه ای باشد که کسب نتایج اقتصادی، محیطی و اجتماعی با حفظ طول عمر کارآیی سازمان همراه باشد مفهوم تاب آوری در تحقیقات مدیریتی به عنوان یک پاسخ و راهکار عملیاتی برای خطر کاهش طول عمر سازمان ها به کار می رود و امروزه تاب آوری به طور گسترده در ادبیات مدیریتی مورد تحقیق قرار می گیرد اما علی رغم گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد درک فراگیر در حوزه های مختلف علمی از جمله مطالعات سازمانی است. در مدیریت کلاس ج هانی به عنوان یک فلسفه جدید مدیریتی، سازمان ها برای حفظ بقای خود در دنیای رقابتی امروز نیاز به آشنایی با علوم روز را دارند. بنابراین این تحقیق سعی کرده با یک مطالعه موردی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی مختلف و از میان مقالات مرتبط و معتبر در رابطه با تاب آوری، تعاریف، مفاهیم، ابعاد و شاخص های تاب آوری سازمانی را استخراج کند تا راهکاری برای توسعه فهم و درک تاب آوری در ادبیات سازمان های ایران ارایه نماید.

Authors

زهره کریمی

دانشجوی دکتری حرفه ای کسب و کار در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران