طراحی و بهینه سازی شبکه مخابرات نوری1550nm فضای آزاد با استفاده ازمدولاسیون های پیشرفته نوری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 648

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TESCONF01_014

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

امروزه تقاضا برای افزایش سرعت و پهنای باند در سامانه های مخابراتی برای انتقال حجم بالایی از اطلاعات، منجر به پیشرفت و توسعه دراین تکنولوژی شده است. اگرچه سامانه های مخابرات نوری فضای آزاد یک تکنولوژی به روز نمی باشند، اما به دلیل توانایی افزایش پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات، بطور گسترده در طراحی سامانه های مخابراتی فرکانس رادیویی و نوری مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک سامانه مخابرات نوریnm 1550 فضای آزاد با استفاده از دو مدولاسیون پیشرفته نوری طراحی و شبیه سازی شده است. مدولاسیون های بکار رفته شامل کدینگ غیر بازگشت به صفر(NRZ) و کدینگ قابل بازگشت به صفر(RZ) در نرخ بیت Gbps 5/2 و در فاصله km1 است. نتایج سامانه طراحی شده با استفاده از دو پارامتر نرخ خطای بیت و ماکزیمم ضریب کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

Keywords:

Authors

مهرنوش وفایی

دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک

عباس حموله علی پور

دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک