نگاهی حقوقی به تدلیس در نکاح

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 560

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_371

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

در اسلام، پیوند زناشویى، پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه ای سالم، لازم و ضرورىاست. اما گاهی به وجود دلایلی، این اهداف آنگونه که باید محقق نمیگردند که از جمله آنها می توان به تدلیس یکی ازطرفین یا هر دوی آنها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره نمود. تدلیس ، از ریشه دلس و دلسه به معنایظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است. و مدل س کسی است که با اقداماتی، واقع را از نظرهامی پوشاند، آن چنان که تاریکی، چشم را از دیدن مانع می شود . عبارت تدلیس در ازدواج در کلمات فقهای شیعه بهمعنای فریبکاری در ازدواج است . ماده 647 کتاب تعزیرات مقرر میدارد: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواجطرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سالمحکوم می شود. ماده 1128 قانون مدنی بیان میدارد: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقدمعلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

Authors

امیرحسین صفدری

دانشجوی کارشناسی، حقوق، موسسه آموزش عالی، غیرانتفاعی شاندیز، مشهد