ارزیابی،مدیریت ریسک های اتاق عمل و POST CCU در حوزه های بهداشت و محیط زیست با استفاده از روش William Fine و EFMEA در بیمارستان مرکزی نفت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,157

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANEIA15_008

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

زمینه و هدف: بیمارستان مانند یک صنعت بزرگ از بخش های متعدد تشکیل شده است که در هر بخش با توجه به روند اجرایی،مخاطرات بهداشتی ویژه ای تبلور می یابند که این مخاطرات می توانند اثرات زیان آوری را ایجاد نمایند که برای بیماران بستری شده ، پرسنل و حتی خانواده های بیماران که برای عیادت بیمار مراجعه میکنند ، خطرات جدی را به همراه داشته باشد.این پژوهش باهدف شناسایی و ارزیابی ریسک های بهداشتی و محیط زیستی و ارایه راهکارهای کنترلی جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از ریسک های شناسایی شده و کاهش سطح ریسک های بحرانی در اتاق عمل و POST CCU بیمارستان صنعت نفت با استفاده از روش EFMEA و William Fine انجام گرفت.این مطالعه علمی پژوهشی در بیمارستان مرکزی صنعت نفت صورت گرفت که که جهت تکمیل کاربرگ های EFMEA و William Fine از روش مشاهده فرآیند و مصاحبه با مسیولین ایمنی،سرپرستاران اتاق عمل و POST CCU ،پرستاران و پزشکان انجام شد،در نهایت ارزیابی ریسک های محیط زیستی برای جنبه های محیط زیستی و روش William Fine برای ارزیابی ریسک های بهداشتی استفاده و راهکارهای کنترلی ارایه گردید.نتایج حاصل از ارزیابی ریسکهای محیط زیستی EFMEA نشان داد از 115 ریسک شناسایی شده 24.35 % جزء ریسکهای بحرانی (H)، 65.22 % جزء ریسک های متوسط (M) و 10.43 % مربوط به ریسک های پایین (L) می باشند و همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ریسکهای بهداشتی William Fine نشان داد از 46 ریسک شناسایی شده 39.13 % جزء ریسک های بحرانی(H)، 2.17 % جزء ریسک های متوسط (M) و 58.69 % مربوط به ریسکهای پایین(L) می باشند.نتایج این مطالعه نشان داد که بالاترین ریسک محیط زیستی مربوط به کارکرد کوره و چیلر با عدد اولویت ریسک (RPN)125و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به تولید نخاله های ساختمانی در شرایط اضطراری در واحد تریتمنت و انبار POST CCU با RPN 4 می باشد.و همچنین در روش William Fine بیشترین فراوانی ریسک های بالا مربوط به عوامل بیولوژیک با (83.33%) و کمترین فراوانی ریسک های پایین مربوط به عوامل روان شناختی(سایکولوژیک) با (52/18%) می باشد.لذا ریسک های محیط زیستی در مقایسه با ریسک های بهداشتی نیازمند کنترل بیش تری می باشد.

Authors

افسانه رضاف

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست – HSE ،دانشکده علوم فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سیدعلی جوزی

استاد تمام گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سحر رضایان

دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود