آقای دکتر Ali Jozi

Dr. Ali Jozi

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361897)

156
108
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers