احیای کربوترمی اکسید مولبیدن در حضور آهک

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 555

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF05_033

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

در این پژوهش، احیای کربوترمی اکسید مولبیدن مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور C، MoO3 و CaO در نسبت استوکیومتری مخلوط شده و در دماهای مختلف به مدت زمان (XRD) مربوط به نمونه ها نشان داد که پیشرفت واکنش با تشکیل فازهای میانی نظیر MoO2 همراه است. واکنش احیای MoO3 توسط کربن به دو مرحله تقسیم می شود. مرحله اول شامل احیای مستقیم MoO3 با کربن و تشکیل MoO2 و مرحله دوم شامل احیای MoO2 با CO و انجام واکنش در فاز گاز جامد خواهد بود. در نهایت از محصول احیا آنالیز پراش پرتو ایکس گرفته شد و مشخص شد که محصول نهایی کاربید مولبیدن خواهد بود.

Authors

کاظم شیبانی تذرجی

دانشجو، دکتری تخصصی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

قاسم قانع

کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه پیام نور شیراز

سیروس جوادپور

استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز