تاثیر فعال سازی مکانیکی بر احیای کربوترمی اکسید مولبیدن خاتون آباد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF05_034

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

در این پژوهش، تاثیر فعال سازی مکانیکی بر احیای کربوترمی اکسید مولبیدن مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور مخلوط پودری اکسید مولبیدن و گرافیت با نسبت مولی 2:1 و نسبت گلوله به پودر 15 به 1 در مدت زمان های 3، 10 و 24 ساعت آسیاب کاری شد. نتایج حاصل از الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) نمونه های فعال سازی شده ناشن داد که با انجام آسیاب کاری بر روی نمونه ها تا 24 ساعت، درون محفظه آسیاب هیچ واکنشی رخ نمی دهد. سپس به منظور بررسی فرایند احیا، آزمون آنالیز حرارتی غی همدمای STA با نرخ حرارت دهی خطی 15 درجه سانتی گراد بر دقیقه بر روی نمونه ها انجام شد. تحلیل نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) نمونه های آنالیز حرارتی نیز نشان داد که واکنش احیای کربوترمی اکسید مولبیدن امکان پذیر بوده و محصول واکنش احیا شامل کاربید مولبیدن می باشد. همچنین نتایج مربوط به آنالیز حرارتی نمونه ها نشان داد که با افزایش زمان فعال سازی دمای شروع و پایان واکنش احیا کاهش قابل ملاحظه ای دارد.

Authors

کاظم شیبانی تذرجی

دانشجو، دکتری تخصصی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

علیرضا عباسلو

کارشناسی ارشد، شیمی فیزیک، واحد تخقیقات مجتمع مس خاتون آباد

حمید رضانژاد غلامعلی

کارشناس متالوژی، واحد تحقیقات مجتمع مس خاتون آباد

سیروس جوادپور

استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز