الگویی برای محاسبه هزینه حوادث ناشی از کار

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,413

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSE03_119

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1388

Abstract:

حوادث و بیماری های ناشی از کار، هزینه های زیادی را بر افراد، صنایع و اقتصاد ملی کشور ها تحمیل می کنند که این رقم در حدود 48.5 بیلیون دلار در سال تخمین زده می شود.برای پی بردن به همه این هزینه ها لازم است ارزیابی های اقتصادی دقیقی صورت پذیرد تا بتوان راهکارهای موثری را برای کنترل و کاهش آن ها در نظر گرفت.امروزه افزایش ضریب ایمنی کار و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از آن، دولت ها و مدیران سازمان های پیشرو را در جهت استقرار سیستم های مدیریت HSE در همه بخش های صنعت و خدمات سوق داده است. یکی از مسایلی که در سیستم مدیریت HSE برای کنترل و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار به آن توجه شده است، انجام محاسبات مالی و برآوردهای اقتصادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهت کنترل، کاهش و پیشگیری از وقوع آنهاست.هدف از ارائه این مقاله، معرفی مهمترین روش ها و ابزار محاسبه هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارایه الگویی برای محاسبه آن هزینه ها در سطح افراد و صنعت می باشد.در این نوشتار که از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد، نگارندگان، پس از بررسی شاخص های پایش و روش ها و تکنیک های ارزیابی اقتصادی در سه سطح فرد، صنعت و جامعه، اقدام به تهیه فرمی برای محاسبه هزینه های قابل لمس حوادث و بیماری های ناشی از کار، متناسب با صنایع ایران نموده اند. مزیت استفاده از این الگو، جامع بودن و سادگی کار با آن و ارئه ارقام با تقریب نزدیک به واقعیت می باشد. ارائه این نتایج به مدیران ارشد، راهکار کارآمدی برای توجیه مدیران ارشد نسبت به هزینه های سنگین حوادث و بیماری های ناشی از کار و لزوم پیاده سازی اصول HSE در صنعت می باشد.

Keywords:

هزینه حوادث و بیماری های ناشی از کار , سیستم مدیریت HSE , اقتصاد ایمنی

Authors

ایرج محمد فام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی ، ا

مهدی بابایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی، د

مریم رفیعی امام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی، د

الهام فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی، د