تحلیل جرم شناختی عوامل اجبار کودکان به کار و راه های پیشگیری از آن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI01_049

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر هر جامعه ای از حقوقی در دنیا برخوردار می باشند. حق تحصیل، بازی، هوای پاک و محیط مناسب و سالم از جمله این حقوق می باشد که در تمامی کشورها به عنوان قانونی جهانی شناخته شده است. ولی امروز عواملی هستند که باعث می شوند کودکان به اجبار در سنین پایین به کار و فعالیت مخصوصا در خیابان ها بپردازند و نتوانند آنگونه که شایسته و بایسته است از کودکی خود لذت ببرند. هدف از این پژوهش بررسی جرم شناختی عوامل اجبار کودکان به کار و راه های پیشگیری از آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و برای انجام آن از کتاب ها، مقاله ها و ... استفاده شده است. در نهایت نیز راه حل هایی برای پیشگیری از بروز عوامل اجبار کودکان به کار ارایه شده است.

Authors

محسن محمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

سید محمود میرخلیلی

عضو هییت علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران